For Klima

Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Tidligere artikler fra forsiden

04.08.14 Kan droppe nattesenking i passivhus

”Nattboosting” med omluft som varmer bygget ved lave utetemperaturer er gunstig strategi som sikrer jevn temperatur og senker energibruk, viser fersk masteroppgave.

 Les hele artikkelen fra VVS-forum her.

09.07.14 Kan varme via tilluft

 

Varme via tilluft med aktiv tilluftsventil gir bra inneklima i passivhus, fastslår Vegard Aslaksen ut fra målinger i sin masteroppgave.

Les hele artikkelen fra VVS-forum her.

18.06.14 Lovende testresultater fra Miljøhuset GK

 

Selv under de verst tenkelige forholdene har Miljøhuset GK god luftkvalitet og godt inneklima, viser foreløpige forskningsresultater. Gjennom prosjektet Forklima har Sintef Byggforsk i vinter gjennomført både tester og spørreundersøkelser i Miljøhuset GK.

Les hele artikkelen fra VVS-forum her.

 

State-of-the-art rapport tilgjengelig!

Arbeidspakke 1 ("State-of-the-art") i Forklima er fullført og kan lastes ned her:

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

 15-17 Oktober 2013: For-Klima partnere drar til Passivhus Norden 2013!

 

 

For-Klima partnere tok en lærerik tur til Göteborg for Passivhus Norden 2013 konferansen:

http://www.passivhusnorden.se/

 

 SINTEF presenterte en poster med titell: "Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov"

 

Oppvarming med ventilasjon uten lokal varme brukes mer og mer i Passivhus. Men gir det godt nok inneklima? Det er det Forklima prosjektet skal vurdere!

 

Presentasjonene kan leses her. 

 

 Befaring ved Bellonahuset 13.05.2013

 

 

 

 Forklima eRoom åpnes!

Alle For-Klima partnere kan logge inn på prosjektets eRoom på denne siden:

https://project.sintef.no/eRoom/byggforsk/ForKlima

Der kan man:

- dele informasjon og file med andre partnere

- få tilgang til føre møte referater og presentasjoner

- laste ned case beskrivelse, rapporter, og byggningers specifikasjoner

Ta kontact med for at få passord.

 

 

Publisert 1. november 2011

Oppdatert 30.08.2013