For Klima

Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Feltstudier

Feltmålinger i GK-miljø huset

Hensikten med målingene er å evaluere inneklimaet i et rom som oppvarmes ved bruk av overtemperatur på tilluften, for å finne styringsstrategier hvor oppvarming med overtemperatur kan erstatte det lokale varmeanlegget i bygninger med lavt oppvarmingsbehov.

 

 

Lufthastighet og temperatur målinger i cellekontoret

 

Sensor plassering i cellekontoret, snitt vertikalt

 

Intervensjonstudier med brukerundersøkelse i GK-miljø huset

Intervensjonsstudier sikter på å teste to hypoteser: hvilke styringsstrategi som er best med henhold til oppfattet inneklima, og om brukernes oppfattede temperaturkomfort og oppfattet inneklima påvirkes av om brukeren får styre ventileringen til rommet selv. Opensource programvare LimeSurvey brukes for undersøkelsene.

 

Publisert 29. mars 2011

Oppdatert 30.08.2013