Til hovedinnhold
Norsk English

Mange glassrekkverk oppfyller ikke kravene

Illustrasjon av glassrekkverk
Glassrekkverk. Ill.: SINTEF
Laboratorieprøving har avdekket at mange rekkverk av glass ikke oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og gjeldende standarder. Slike rekkverk monteres likevel på bygninger og kan kjøpes i butikk.

Ved prøving i laboratorium har vi de siste åren registrert at flere rekkverk med glass som utfyllingselement har større deformasjon eller utbøying enn kravet i NS 3510:2015.

Rekkverk som skal brukes i boliger, kontorarealer, kafeer og restauranter, skal dimensjoneres for å tåle laster på 1,0 kN/m. Kravet til deformasjon ved prøving med disse lastene er maks 50 mm. 

Vi har prøvd stolper av aluminium og av rustfritt stål, og færre enn halvparten har bestått prøvingen. Blant stolpene som ikke besto, har de fleste lavere stivhet enn kravet i NS 3510:2015 sånn som de er tenkt montert. Stolper som har sett kraftige ut, har vist seg å få store deformasjoner ved prøving.

Prøving av rekkverk med pendel i SINTEFs prøvehall.

Prøving av rekkverk med pendel i SINTEFs prøvehall.

Profiler og stolper svikter

Vi ser også rekkverk med glass som bærende element, hvor glasset står nede i f.eks. en profil uten støtte fra stolper, som ikke oppfyller kravet til stivhet. Færre enn halvparten av disse produktene har bestått prøvingen i våre laboratorier.

Et glassrekkverk som ble kjøpt i en kjent butikkjede i Norge, gikk til brudd ved langt lavere laster enn kravet for det bruksområde hvor det sannsynligvis blir brukt.

Prøving viser at glass som oppfyller krav i NS 3510:2015 er stivt nok, både for glassrekkverk med stående stolper og rekkverk med glass som bærende element. Men ofte er ikke u-profilene eller stolpene stive eller sterke nok til at rekkverket oppfyller kravet.

Ved prøving i laboratoriet er det i utgangspunktet rekkverket som prøves. Erfaringsmessig er i tillegg ofte innfestingen av rekkverket et problem.

Sørg for riktig dokumentasjon

For rekkverk av glass bør det foreligge beregninger som kan verifiseres ved prøving. Produkter hvor beregninger er vanskelige å utføre må dokumenteres ved prøving. Sikkerhet i bruk må være vurdert.

Glasset skal være CE-merket og prøvd på laboratorium for egenskaper som er aktuelle der glasset skal plasseres. For valg av glass, se i NS 3510:2015. Bestandigheten bør også være vurdert.

En SINTEF Teknisk Godkjenning dekker ovenstående dokumentasjonskrav. Glasstykkelser som er mindre enn angitt i standard NS 3510:2015 kan i utgangspunktet ikke brukes hvis rekkverket skal ha SINTEF Teknisk Godkjenning.

Les mer

I Byggforskserien 536.112 Rekkverk (for abonnenter) finnes mye god informasjon for prosjektering og utførelse.

I NS 3510:2015 finnes krav og eksempler for prosjektering av glassrekkverk.

Prøving av glassrekkverk i prøvehallen til SINTEF Byggforsk
Prøving av et glassrekkverk hvor glasset er bærende element. Glasset er gått til brudd, men dette rekkverket bestod prøvingen. Foto: SINTEF
Prøving av aluminiumsstolpe med veldig stor deformasjon
Prøving av aluminiumsstolpe med veldig stor deformasjon. Deformasjonen er ca. 4 ganger større enn makskravet i NS 3510:2015 for bruksområdet ved en last på 1 kN/m. På bildet er lasten 1,5 kN/m og deformasjonen ca. 500 mm. Foto: SINTEF

Utforsk fagområdene

Kontaktperson