Til hovedinnhold
Norsk English

Gode diskusjoner og god stemning

Det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing arrangerte en workshop på Gjøvik og Raufoss, med Nammo som vertskap. Foto: SFI Manufacturing
Spasertur til Nammo, hvor deltakerne fikk en spennende omvisning. Foto: SFI Manufacturing
Mandag 12. og tirsdag 13. juni arrangerte det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing en workshop på Gjøvik og Raufoss, med Nammo som vertskap. Der ble det gode diskusjoner og god stemning.

SFI Manufacturing er et tverrfaglig forskningssenter som viser at bærekraftig og avansert produksjon av varer er mulig i høykostland også i fremtiden, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på riktig måte. Senteret fokuserer på multi-materielle produkter og produksjonsprosesser, robust og fleksibel automatisering, og bærekraftige og innovative organisasjoner.

High value manufacturing

Workshopen startet mandags kveld i flotte omgivelser på Quality Strand Hotel, hvor Ottar Henriksen fra SFI Manufacturing ønsket 55 forskere, stipendiater og deltakere fra industribedriftene i konsortiet velkomne.

Etter en innledende velkomsttale ga Ottar forsamlingen noen refleksjoner og oppdateringer knyttet til industrimeldingen, og deretter fikk forsamlingen en rekke korte presentasjoner fra Nammo, Raufoss Technology, Benteler, Hexagon Ragasco, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. Bedriftene viste frem hva de jobber med, og delte sine innspill til industrimeldingen og tanker om 'High value manufacturing' i Norge. Etter presentasjonene ble det god mat på taket av hotellet, med utsikt over Mjøsa.

Bærekraftige og innovative organisasjoner

Dagen etter reiste over 50 deltakere til rådhuset på Raufoss for å høre mer om hva som har skjedd i SFI Manufacturing siden sist. Senterleder Sverre Gulbrandsen-Dahl fortalte om statusen i dag, og planene for senteret i fremtiden.

Hovedfokus på denne workshopen var forskningsområde 3, Bærekraftige og Innovative Organisasjoner. Forskerne Kjersti Øverbø Schulte og Hans Torvatn presenterte SFI Maufacturing sin Maturity Mapping, en survey som kartlegger hvor modne produksjonsbedrifter er for å møte utfordringene og mulighetene fremover: konkurransedyktig produksjon i et høykostland, digitalisering og bærekraftig utvikling av samfunnet.

Maturity Mappingen går dypere inn på disse temaene gjennom en spørreundersøkelse til medarbeidere i deltakerbedriftene til SFI Manufacturing. Undersøkelsen ble lansert i mai dette året, og skal fortsettes i løpet av sommeren. Spennende, foreløpige resultater som generelle trender ble presentert på workshopen på Raufoss. Utover høsten skal resultatene følges opp med workshops i hver enkelt bedrift.

Virksomheten til Nammo

Et høydepunkt på workshopen var en tur til industriparken med en omvisning hos Nammo. Deltakerne besøkte to av Nammos avdelinger for produksjon av mekaniske komponenter. Der fikk vi blant annet snakke med Tobias Alm, norgesmester i CNC-maskinering.

En kort spasertur tilbake til rådhuset, og det var tid til gruppearbeid. Det var formulert fire gruppeoppgaver, som tok utgangspunkt i problemstillinger eller spørsmål som Nammo ønsket innspill på innenfor forskningsområde 3. Temaene var også koblet opp mot Maturity Mappingen, og handlet blant annet om operatørenes bruk av digitale verktøy, organisering og ledelse i en digital fremtid, samhandling mellom produkt- og produksjonsutvikling, og prestasjonsmålinger og ytelsesindikatorer.

Takk for oss

Oppsummert så var dette en meget vellykket workshop, med gode diskusjoner og god stemning. Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til workshopen, og Nammo for flott innsats som vertskap for workshopen! Tusen takk for oss.

Det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing arrangerte en workshop på Gjøvik og Raufoss, med Nammo som vertskap. Foto: SFI Manufacturing
Forskerne Kjersti Øverbø Schulte og Hans Torvatn forteller om Maturity Mappingen. Foto: SFI Manufacturing
Det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing arrangerte en workshop på Gjøvik og Raufoss, med Nammo som vertskap. Foto: SFI Manufacturing
Gruppearbeid. Foto: SFI Manufacturing
Det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing arrangerte en workshop på Gjøvik og Raufoss, med Nammo som vertskap. Foto: SFI Manufacturing
Middag på taket av hotellet. Foto: SFI Manufacturing

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SFI Manufacturing

Prosjektvarighet:

01.06.2015 - 31.05.2023

Kontaktperson:

Sverre Gulbrandsen-Dahl

Kontaktperson