Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg fuktsikre baderom med påstrykningsmembran

Eksempel på produkter som utgjør et membransystem – til venstre: påstrykningsmembran, til høyre: slukmansjetter, rørmansjetter, hjørnemansjetter og tettebånd
Eksempel på produkter som utgjør et membransystem – til venstre: påstrykningsmembran, til høyre: slukmansjetter, rørmansjetter, hjørnemansjetter og tettebånd
Ved riktig utførelse fungerer påstrykningsmembran meget godt som vanntett sjikt bak fliser i våtrom. Membransystemet må være testet og godkjent, og det er viktig at komponentene i systemet testes og brukes sammen.

Membranen skal påføres sammen med en eventuell primer og tilhørende tettedetaljer (rørmansjetter, tettebånd og slukmansjett), som til sammen utgjør et membransystem, se bilde 1. Membransystemet skal ha dokumentasjon som viser produktets egenskaper og ytelser. Hvis et membransystem er testet og godkjent, er det viktig at systemet monteres med de tilhørende komponentene. Tettedetaljer kan bestå av forskjellige materialer, slik at bytting av for eksempel rørmansjett kan resultere i at membransystemet ikke lenger er vanntett.

Prøving av membransystem

Påstrykningsmembraner prøves etter ETAG 022 (Part 1: Liquid Applied Coverings with or without wearing surface). For en SINTEF Teknisk godkjenning kreves det at det er utført full typeprøving iht. standarden. Her dokumenteres egenskapene til selve membranen i kombinasjon med primer og tettedetaljer. En av de viktigste delprøvene som gjøres iht. ETAG 022, er "vanntetthet rundt gjennomføringer i gulv" (Annex A). Dette er en fullskalaprøving av membransystemet for å se at påstrykningsmembran, primer og tilhørende tettedetaljer opprettholder vanntetteheten ved full vannbelastning. Ved en Annex A prøving gjøres følgende prøvinger:

  • En testkasse med påført membransystem fylles med vann til 100 mm opp på veggen. Vannet ligger i kassen i 24 timer før det tømmes ut.
  • En sandsekk på 30 kg slippes tre ganger fra 45 cm høyde på fem ulike plasser i kassen
  • Kassen fylles igjen til det oppnås en vannhøyde på 100 mm. Vannet ligger i kassen i 24 timer før det tømmes ut
  • Deretter spyles det vann vekselsvis med temperaturer 90°C og 10 °C mot sluk. 1 minutt pause mellom temperaturvekslingene. Det kjøres totalt 100 sykluser.
  • Deretter spyles det vann vekselvis med 60°C og 10 °C i kassen. 1 minutt pause mellom temperaturvekslingene, se bilde 2. Det kjøres totalt 1500 sykluser.
  • Kassen fylles til slutt med vann til 100 mm opp på veggen. Etter 7 døgn tømmes kassen for vann
  • Etter prøvingen blir systemet demontert for å undersøke om det finns fukt som ikke synes på utsiden, se bilde 3.

Under prøvingen observeres det hele tiden om det oppstår lekkasjer. Prøvingen sikrer at robustheten til systemet blir prøvd og dokumentert. Annex A prøvingen er vanligvis den mest krevende prøvingen å bestå, siden alt må fungere og ingen lekkasjer kan oppstå for at systemet skal godkjennes.

Vanntett membransystem forutsetter riktig utførelse

Påstrykningsmembran kan fungere meget godt som vanntett membransystem så lenge det benyttes produkter tilhørende systemet og at arbeidet blir utført på en seriøs måte. Med dette menes at det er ikke kun påstrykningsmembranen i seg selv som er godkjent, men også primer og tilhørende tettedetaljer. Det er også viktig at den utførende følger bruksanvisning for systemet slik at det både oppnås riktig tykkelse på gulv og vegg og at påstrykningsmembranen får herde så lenge som er angitt av produsenten. Hvis disse kriteriene blir fulgt, så er erfaringen at påstrykningsmembran fungerer meget godt som et vanntettende system i våtrom.

Kontaktperson

Bilde 2: Annex A prøving iht. ETAG 022. Dette er en fullskalaprøving av membransystemet for å se at påstrykningsmembran, primer og tilhørende tettedetaljer opprettholder vanntetteheten ved full vannbelastning. Her spyles membransystemet med vann på vekselvis 60°C og 10 °C.
Bilde 2: Annex A prøving iht. ETAG 022. Dette er en fullskalaprøving av membransystemet for å se at påstrykningsmembran, primer og tilhørende tettedetaljer opprettholder vanntetteheten ved full vannbelastning. Her spyles membransystemet med vann på vekselvis 60°C og 10 °C.
Bilde 3: Systemet blir demontert for å undersøke om det fins fukt som ikke synes på utsiden.