Til hovedinnhold
Norsk English

Velferdsteknologiens ABC er lansert

Velferdsteknologiens ABC
Velferdsteknologiens ABC
SINTEF har på oppdrag fra KS og i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke om velferdsteknologi for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Opplæringspakken ble lansert av KS 30. august, som Velferdsteknologiens ABC.

SINTEF har gjennom en årrekke bygd opp et solid kompetansemiljø innenfor velferdsteknologi, i tett samarbeid med offentlige og private tjenesteytere, industri og andre kompetansemiljøer. SINTEF har ledet arbeidet med å utarbeide et veikart for velferdsteknologi, som nå har blitt videreutviklet til en opplæringspakke for kommunene. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Kommunene har stilt seg spørsmålene:

  • Hvordan kan vi utnytte de mulighetene ny teknologi gir?
  • Hva trenger ansatte av informasjon og opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut?

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer kommunene står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.
Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

Les mer

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Velferdsteknologiens ABC

Prosjektvarighet:

01.07.2014 - 31.12.2015

Utforsk fagområdene