Til hovedinnhold
Norsk English

Velferdsteknologiens ABC

Utvikling av en ny opplæringspakke kalt Velferdsteknologiens ABC.

SINTEF skal:

  • innhente kunnskap fra prosjekter i kommunene som skal gi innhold til Velferdsteknologiens ABC
  • utvikle og formidle konkrete verktøy som skal videreutvikle Veikart for Velferdsteknologi, og deretter danne grunnlaget for opplæringspakken
  • innhente kunnskapsbehov fra ansatte i de kommunale omsorgstjenestene knyttet til arbeidsverktøy for å vurdere, implementere og følge opp velferdsteknologiske løsninger
  • utvikle et nasjonalt nettsted, med utgangspunkt i Veikart for velferdsteknologi hvor arbeidsverktøy, veikartet og introduksjon til velferdsteknologi blir publisert

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og nye produkter som ikke allerede er tilgjengelige i markedet.

Velferdsteknologiens ABC skal gjennomføres som intern opplæring og gi kompetanse om teknologi ut fra brukerbehov, arbeidsmiljø og arbeidsprosesser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2014 - 31.12.2015

Utforsk fagområdene