Til hovedinnhold
Norsk English

Solkraft skal bli enda grønnere

Gjenbruk av solcellematerialer som normalt ville endt på avfallsdeponier, er et av målene for EU-prosjektet EcoSolar, som SINTEF-forsker Martin Bellmann koordinerer. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Gjenbruk av solcellematerialer som normalt ville endt på avfallsdeponier, er et av målene for EU-prosjektet EcoSolar, som SINTEF-forsker Martin Bellmann koordinerer. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Europa ønsker å krympe råvarebehovet og øke gjenbruken av ressurser i solbransjen. Lykkes nytt forskningsprosjekt, vil klimagassutslippet fra produksjon av solcellepaneler synke med 25 til 30 prosent.

Målet vårt er at solcelleindustrien skal utnytte materialer som ellers ville endt på avfallsdepoter når solcellepaneler kasseres. I tillegg skal vi sørge for at det blir mulig å lage solcellepaneler av mindre råstoff enn før.

Det sier SINTEF-forsker Martin Bellmann, koordinator for det nylig påbegynte EU-prosjektet EcoSolar.

Deltakere fra sju land

 

 • Prosjektet EcoSolar inngår i EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020.

 

 • Treårig prosjekt med budsjett på 5,64 millioner euro (52 millioner NOK). Finansieres i sin helhet av EU-kommisjonen.

 

 • Koordinator:
  SINTEF Materialer og kjemi

 

 • Øvrige deltakere:
  Norsun AS (Norge)
  UAB Soli Tek R&D (Litauen)
  International Solar Energy Research Center Konstanz (Tyskland)
  Apollon Solar (Frankrike)
  Garbo Srl (Italia)
  Boukje.com Consulting BV (Nederland)
  bifa Umweltinstitut GmbH (Tyskland)
  Asociacion de Investigacion Metalurgica del Noroeste (Spania)
  Steuler Solar Technology AS (Norge)
  Ingesea Automation SL (Spania)

Prosjektet tar for seg ressursbruken langs hele verdikjeden i dagens solkraftnæring.

Billigere og grønnere paneler

Materialgjenvinning og redusert råstoff-forbruk vil gjøre solcellepaneler billigere – og grønnere. Når behovet for nylagde materialer avtar, synker utslippet av klimagasser som material-produsentene forårsaker.

Av samme grunn vil energiforbruket fra materialframstillingen bli tilbakebetalt raskere enn i dag.

Alt dette skal gi europeiske produsenter økt gjennomslag i markedet.

– Det overordnete målet er å styrke europeiske industribedrifter som er innovasjonsdrevne og som samtidig kan bidra til å sikre Europas energitilgang på bærekraftig vis, sier Bellmann.

Mindre fotavtrykk

Ambisjonen er å redusere tilførselen av nytt råstoff så mye at karbonfotavtrykket vil krympe med 30 prosent for paneler med de vanligste solcellene, såkalte multikrystallinske celler.

For paneler med de mest effektive solcellene, såkalte monokrystallinske celler, er det tilsvarende målet en reduksjon på 25 prosent.

Dette skal nås gjennom et vidt spekter av teknologiske virkemidler – se faktarute under teksten.

Solcelledoktor kommer

I tillegg har prosjektet et mål om å utvikle en «solcelledoktor». Dette skal bli et helautomatisk system som vil oppdage defekter på ferdigproduserte solceller og deretter reparere de som kan utbedres. Alt dette for å sikre best mulig ytelse på panelene som installeres hos kundene.

Prosjektet startet i oktober 2015 og skal pågå i tre år.

– Forventningen er at resultater av arbeidet skal være ute i markedet ett til to år etter at prosjektet er avsluttet, sier prosjektkoordinator Martin Bellmann.

Slik skal ressursbruken i solkraftbransjen effektiviseres

 

EU-prosjektet EcoSolar tar blant annet mål av seg til å:

 

 • Gjenbruke ressurser som i dag blir avfall fra produksjonen av solcellepaneler, deriblant:
  – argongass som brukes i ovner for produksjon av silisiumkrystaller
  – diglene som brukes til å smelte silisium
  – silisiumspon som dannes når skiver til bruk i solceller sages
  – reint vann fra solcelleproduksjonen

 

 • Kutte ned ressursbruken ved å:
  – endre solcellene slik at bruken av sølv i kontakter kan reduseres
  – utvikle rammeløse paneler som ikke trenger aluminium
  – utvikle moduler som er dekt av glass også på baksiden, og som dermed ikke trenger å kapsles inn i organiske materialer som EVA (etylenvinylacetat) og PF (polyvinylfluorid).

 

 • Forenkle resirkulering. Dagens generasjon solcellepaneler er vanskelig å resirkulere. Prosjektet skal utvikle moduler som er fri for dagens innkapsling (se foregående punkt). Noe av hensikten er å legge forholdene til rette for en enkel demontering som i minst mulig grad ødelegger de enkelte komponentene. Da vil det gå an å gjenbruke glass, solceller, elektriske kontakter osv.

 

 • Øke strømproduksjon fra installerte solcellepaneler, ved å bygge inn sensorer som forteller når panelet er ødelagt slik at det kan erstattes så raskt som mulig.

Kontaktperson