Til hovedinnhold
Norsk English

Skanska finansierer Klima 2050-professorat

Kim Lisø
Kim Robert Lisø er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU. Foto: Ellen Jarli
Kim Robert Lisø (46) fra Skanska er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU.

Professoratet vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og er en viktig del av det nyopprettede senteret for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU - SFI Klima 2050.

Senteret har som hovedmål å redusere samfunnsrisiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og innovative løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Professoratet, som er en 20%-stilling, vil ha et spesielt ansvar for å utvikle en MOOC (Massive Online Open Course) innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Professoratet finansieres av senterpartner Skanska.

Lisø (46) har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk, og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggvirksomheten i Skanska.

Lisø har også mange års erfaring som leder, forsker og forskningssjef ved SINTEF. Han initierte og ledet Klima 2000, forløperen til dagens SFI Klima 2050.

Det er fortsatt et stort behov for ny kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, og hvordan samfunnet best kan omstille seg.

- I en slik sammenheng er det viktig at vi både ser på den overordnede planleggingen av hvor vi legger bygninger og infrastruktur, og hvordan disse utformes. Klima 2050 er en verdifull arena for utvikling av nye og robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur, spesielt i lys av framtidig risiko knyttet til et klima i endring, sier administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge.

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang før: I sin femte og mest omfattende hovedrapport, er en samlet forskerstand klare på at verden må tilpasse seg en usikker klimaframtid.

- Norge er et av de stedene i verden som vil merke klimaendringene mest og løsningene for å møte klimautfordringene må finnes nå, sier dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi, Ingvald Strømmen.

- Å fremskaffe nødvendig kunnskap, metoder og verktøy for å implementere løsningene er av største betydning for en sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av det norske samfunnet. Den nye kunnskapen vi utvikler er av stor internasjonal interesse, sier Strømmen.

- Vi opplever internasjonal pågang til Klima 2050. Et professorat med ansvar for å utvikle et internasjonalt undervisningsmateriell innenfor dette tema er derfor viktig både for studenter og næringen, avslutter senterleder Berit Time i SINTEF.

Fakta om Klima 2050

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, MET Norge, og sentrale partnere fra industri og offentlig sektor. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer. Senteret vil legge vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

 

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson