Til hovedinnhold
Norsk English

Sjekkhuset.no!

Klimatilpasning
TAR ANSVAR: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sjekker takrennene mens kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holder stigen. Foto: SINTEF Byggforsk
Tåler huset ditt å stå ute?

Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år.

Sjekkhuset.no er en informasjonskampanje om konsekvensene som klimaendringene har for hus, hytter og hager, og gode tiltak du selv kan gjøre for å sikre at de tåler endringene bedre.

– Nettsiden er et enkelt hjelpemiddel og en påminnelse for hus og hytteeiere. Denne typen nettsider er også viktig i holdningsskapende arbeid, sier Berit Time, som er leder av forskningssenteret Klima2050 og sjefforsker ved SINTEF.

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet står bak kampanjen, som retter seg mot hus- og hytteeiere i hele landet. SINTEF har bidratt med faglige råd basert på forskning og erfaring.

20 gode råd fra SINTEF

1. TØM TAKRENNENE: Klimaendringene gir økt nedbør. Tøm takrennen for løv, slik at vannet finner den veien det skal og ikke ødelegger fasaden.

2. SJEKK PIPA: Klimaet blir våtere og utettheter på taket kan gi kostbare lekkasjer. Sjekk beslaget rundt pipa og at taktekkingen sitter som den skal før høstregnet setter inn!

3. TETT VINDUENE: Hvis vi kunne samle opp nedbøren og fordele den i et jevnt lag over hele landet kan økningen bety 100 000 milliarder melkekartonger mer regn hvert år. Sjekk at vinduer og dører holder tett!

4. SJEKK BESLAG: Pass på at regnet ikke trenger inn i veggen! Sjekk at beslaget under vinduet har riktig vinkel og utførelse.

5. TENK BEPLANTNING: Plasser blomsterbed og busker tilstrekkelig langt fra huset, så unngår du skader som følge av fuktighet på grunnmur og ytterkledning.

6. SJEKK FALL: Hus som blir våte på bena får fort frysninger. Sjekk at det er godt fall i terrenget fra huset, slik at det ikke blir liggende vann inn mot veggen.

7. SJEKK FASADEN: Går det våte klimaet ut over fasaden din? Sjekk om den har sprekker, fuktutslag og avskallinger! Da må du gjøre noe for å hindre vanninntrengning.

8. LED VANNET VEKK: Sørg for at nedløpet leder vannet bort fra kjelleren og ut i hagen, slik at du unngår skader.

9. FJERN LØV: Etter løvfallet i høst, ta deg en tur på taket og fjern løv, sand og annet rusk fra både taket og takrennene!

10. SJEKK SKJULTE LEKKASJER: Ikke la rot på loftet skjule sporene fra taklekkasjer. Hold loftet ryddig, så er det lettere å se om taket holder tett mot det stadig våtere og fuktige været.

11. FINN LEKKASJENE: Klimaet har blitt varmere, våtere og fuktigere, og da er det enda viktigere å sikre at taket holder tett. Ta deg en tur på loftet og se etter spor fra lekkasjer og fuktskader!

12. LAG GRØFTER: Det er viktig med grøfter som tar unna store vannmengder. Gå sammen med naboene om en skikkelig grøftedugnad!

13. SJEKK DRENERING: Klimaendringene fører til mer vann og økt belastning på dreneringen. Pass på at de drenerende massene ikke er blandet med ikke-drenerende masser som sand og jord. Drenerende og ikke-drenerende masser bør være skilt med fiberduk.

16. SJEKK DRENSRØR: Blomster og trær skal være til glede, ikke til skade. Er drensrøret rundt huset fullt av sand og røtter, kan du få oversvømmelse i kjelleren når det regner mye. Få fagfolk til å sjekke drenskummen og -ledningen!

17. SJEKK KJELLEREN: Mer nedbør og fuktigere klima gjør at kjelleren og gulv på grunn er spesielt utsatt for skader. Saltutslag på vegger og gulv tyder på at det står vann inn mot grunnmuren.

18. RENS STIKKRENNER: Er det stikkrenne under innkjørselen til gårdsplassen din fra offentlig eller felles vei, følg nøye med på det. Fjern eventuelle hindringer ved innløp og utløp, slik at vannet kan renne fritt gjennom røret.

19. SJEKK FORSIKRINGEN: Klimaeendringene med mer intens nedbør, våtere og tyngre snø, mer regnvær om vinteren og økt styrtregn vil gi høyere risiko for skader. Dekker forsikringen din det? Sjekk med forsikringsselskapet ditt!

20. BRUK FAGFOLK: Det er viktig å bruke ordentlige fagfolk som kjenner klimautfordringene og norsk byggeskikk når du skal bygge nytt, reparere eller utbedre hus, hytte og hage. Unngå risiko for skader, ring flinke fagfolk!

Kontaktperson