Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker rømning ved brann kan redde liv

Illustrasjonen viser rømningsveier ved brann
Hvordan må bygningen være utformet for at folk kan komme raskt og trygt i sikkerhet ved brann? Byggforskserien viser hvordan man bør beregne om bygningen er trygg i tiden som trengs til rømning. Illustrasjon: Byggforskserien
Byggforskserien har tre anvisninger som skal gjøre det enklere å forstå og følge regelverket om rømning fra bygninger ved brann.

Hvis det brenner, har du som regel bare noen få minutter på å komme deg i sikkerhet. Da er det viktig at rømningsforholdene er gode og enkle å forholde seg til.

Les mer om Byggforskserien

Rømningsforhold som angitt i veiledningen til TEK

Planlegging 321.036 Rømning fra bygninger ved brann går gjennom de ulike stadiene i en rømningssituasjon. Anvisningen forklarer og illustrerer de preaksepterte ytelsene i veiledningen til TEK for hvert stadium, og hva ytelsene innebærer. Anvisningen tar for seg:
- Flukt ut av branncella du er i
- Dører til og i rømningsveier
- Utforming av rømningsveier
- Trapperom som del av rømningsvei
- Utgang til sikkert sted
Anvisningen omtaler utgang via vindu og rømning via svalgang. Den gir også en oversikt over tiltak som kan påvirke rømningstiden, og forteller hvor man kan finne mer informasjon om disse tiltakene.

Dokumentasjon av rømningsforholdene ved fravik fra veiledningen til TEK

I noen tilfeller er det ønskelig eller nødvendig å la rømningsforholdene fravike fra de preaksepterte ytelsene i veiledningen til TEK. Funksjonskravene i TEK skal likevel oppfylles. En analyse av rømningsforholdene må dokumentere at bygningen er trygg minst i den tiden det tar å evakuere hele bygningen.

Byggdetaljer 520.385 Nødvendig rømningstid ved brann går gjennom hvilke forhold som påvirker rømningstiden. Det omfatter både bygningsmessige forhold, antall personer og deres tilstand og eventuelle organisatoriske forhold. Anvisningen beskriver ulike modeller for analyse av nødvendig rømningstid. Anvisningen har også anbefalinger om valg av inngangsdata til beregningene samt et regneeksempel som viser hvordan man kan håndberegne nødvendig rømningstid for enkle forhold.

Byggdetaljer 520. 387 Tilgjengelig rømningstid ved brann beskriver hvilke forhold som hindrer rømning og metoder for å beregne hvor lang tid det tar før slike forhold oppstår. Anvisningen gir også råd om valg av inngangsdata ved slike beregninger, så som brannvekst, varmeavgivelse, sotproduksjon og sikt. Anvisningen kan brukes for både sprinklede og usprinklede byggverk.

Når man analyserer rømningsforholdene, må man legge inn en sikkerhetsmargin i beregningene: den nødvendige rømningstiden må være mindre enn den tilgjengelige rømningstiden. Hvor stor sikkerhetsmarginen bør være, avhenger av usikkerheten til de ulike faktorene i beregningene.

Les mer om Byggforskserien

 

 

 

Kontaktperson