Til hovedinnhold
Norsk English

Norge hjelper Singapore med utbygging til vanns

Singapore skyline
Singapore har innhentet ekspertise på offshore konstruksjoner og betong fra Norge i et forsknings- og utviklingsarbeid som skal hjelpe by- og øystaten med å utnytte store flytende konstruksjoner til ulike formål. Illustrasjonsfoto: orpheus26/iStock
Med ekspertise fra SINTEF-konsernet i ryggen, ønsker Singapore å utvikle store flytende konstruksjoner for å møte byens plassproblemer. Hele bydeler til vanns er en av bystatens framtidsvisjoner!

I nærvær av Singapores presidentpar og vår egen konge og dronning, ble ti avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og den asiatiske øy- og bystaten undertegnet i Forskningsrådets lokaler nylig.

Fra før har SINTEF i over ti år vært involvert i prosjekter for bruk av undergrunnen til ulike formål i Singapore, sammen med Multiconsult og det lokale selskapet Tritech. I rekken av signaturer som kom på plass i Oslo, inngikk det offisielle startsignalet for et nytt prosjekt som MARINTEK og SINTEF Byggforsk alt er godt i gang med.

Avtalen ble signert av SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Den omfatter et forsknings- og utviklingsarbeid som skal hjelpe Singapore med å utnytte store flytende konstruksjoner til ulike formål. I første omgang for bygging av energilagre og bruanlegg. I neste omgang for oppføring av bydeler til vanns og bunkringsanlegg for skip til sjøs.

Prosjekt til 40 millioner

– Singapore trenger mer areal. Dette er et land som allerede bygger seg både ned under jorda og under sjøbunnen pluss opp i høyden. Nå ønsker Singapore å utnytte også vannflater i ulike byggeprosjekter, forklarer MARINTEKs Øyvind Hellan, som koordinerer prosjektet fra norsk side sammen med Arnstein Watn, tidligere mangeårig medarbeider ved SINTEF Byggforsk.

De to SINTEF-instituttene gjennomfører prosjektet sammen med National University of Singapore (NUS) – med Singapores statlige byggeselskap (JTC) som oppdragsgiver.

90 prosent av budsjettrammen på 40 millioner norske kroner kommer fra vertslandets forskningsråd. De siste ti prosentene fra JTC. SINTEF og MARINTEK har fått over halvparten av dette.

Flytende konstruksjoner og betong

– Så vidt vi vet, er det første gang forskningsrådet i Singapore har bevilget så store summer til bruk i utlandet. Oppdragsgiveren vår har hatt positive erfaringer med ekspertisen til SINTEF Byggforsk når det gjelder undergrunnsanlegg. Nå ønsker Singapore å knytte til seg SINTEFs og MARINTEKs ekspertise innen offshore konstruksjoner og betong, forteller Øyvind Hellan på Skype-linje fra Singapore.

Halve prosjektsummen må rent fysisk må brukes i Singapore. Derfor har både MARINTEK og Byggforsk utsendte medarbeidere der borte i lengre perioder.

God forankring og tåleevne

Hva er så utfordringen når anlegg vi er vant til å finne på land, etter hvert skal bli flytende?

– Det handler om å utvikle konstruksjoner som møter gjeldende krav til bevegelser, tåler kreftene fra bølger, strøm og tidevann, og i tillegg har for god forankring. Og så skal de ha en levetid på minst 60 år, oppsummerer Hellan.

Tiårsjubileum for Byggforsk-prosjekt

SINTEF Byggforsk er for veteraner å regne i Singapore. I denne delen av verden har instituttet vært en del av konsortiet STM (Sintef-Tritech-Multiconsult) siden 2006. Trioen har hatt en sentral rolle i utviklingen av Jurong Rock Caverns i Singapore, et stort undergrunnslager for petrokjemiske produkter som ligger mer enn 100 meter under sjøbunnen. Anlegget er det første av sitt slag i Sør-Øst Asia. Lagerkapasiteten er mer enn 9 millioner fat.

Nå har alliansepartnerne nettopp vunnet et nytt prosjekt. Sammen med det amerikanske infrastrukturselskapet Black & Veatch, har de fått ansvaret for en mulighetsstudie som omhandler et omfattende drenerings- og vannreservoarsystem under bakken i Singapore.

Norsk vertskap på bildet er Jørn Hasselø fra Statens vegvesen og eks-SINTEF'er Arnstein Watn.
Flytebruer er ett av temaene for Singapore-prosjektet til MARINTEK og SINTEF Byggforsk. Her er en gruppe fra National University of Singapore (NUS) og Singapores statlige byggeselskap (JTC) på besøk ved Bergsøysundet på Nordmøre, der den ene av Norges to flytebruer ligger. Norsk vertskap på bildet er Jørn Hasselø fra Statens vegvesen og eks-SINTEF'er Arnstein Watn. Foto: Øyvind Hellan, MARINTEK

Kontaktperson