Til hovedinnhold
Norsk English

Inneklima i nullutslippsboliger settes på prøve

Inneklima
Illustrasjonsfoto: ByBo AS
Stipendiat ved ZEB og NTNU, Magnar Berge, disputerer i desember over sin avhandling om inneklima i nullenergibygg.

Tirsdag 13. desember forsvarer Magnar Berge sin avhandling "Indoor Climate Quality in High-Performance Dwellings: An Exploration of Measured, Perceived, and Desired Conditions" som er levert til forsvar ved NTNU. Oppgaven er knyttet til forskningsprogrammet Zero Emission Buildings (ZEB).

Et bidrag til utvikling

– Oppgaven er et viktig bidrag til utvikling av nullenergiboliger og andre typer bærekraftige boliger fordi den undersøker hvordan godt inneklima kan oppnås i boliger med lav energibruk, sier professor Hans Martin Mathisen, som har vært veileder.

I arbeidet med avhandlingen er det gjennomført en omfattende litteraturstudie, brukerundersøkelser ved hjelp av spørreskjemaer, samt måling av inneklima og bruk av vinduslufting. Resultatene av spørreundersøkelser og målinger er sammenlignet med funn i andre undersøkelser.

Bruker ikke boligen som tenkt

Det er også gjort nærmere undersøkelser av inneklimaet i ulike rom i boliger. De aller fleste er godt fornøyd med inneklimaet i boligen sin, men en del rapporterer at det er for høy temperatur på soverommene om natten. Dette resulterer i utstrakt bruk av vinduslufting, noe som øker energibruken i boligen vesentlig.

I siste del av avhandlingen er soverom undersøkt spesielt, og det er gjort simuleringer for å utvikle bedre løsninger for klimatisering av soverom. En foreslått løsning er å isolere soverommene mot resten av huset, og ha mulighet for separat regulering av ventilasjon og oppvarming for disse rommene.

Tid og sted

Disputasen avholdes 13. desember i Disputasrommet (Totalrommet) ved NTNU. Klokken 10:15 holder Magnar Berge først en prøveforelesning med tittel "Criteria for indoor environment quality in building design: Current practice and future needs". Selve disputasen starter klokken 13:15.

Bedømmelseskomiteen består av professor Alirereza Afshari, The Faculty of Engineering and Science, Danish Building Research Institute, Energy and environment (EE); professor Bjørn Reidar Sørensen, Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi, UiT Norges Arktiske Universitet, og professor Inger Andresen, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Hovedveileder har vært professor Hans Martin Mathisen ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.06.2017

Kontaktperson:

Terje Jacobsen

Kontaktperson