Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisert sømprosess for hvilestoler

Sømdemonstratoren i automatiseringslaboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) består av en symaskin og tre roboter som håndterer delene under sømprosessen. Sensorer, en laser og et lite speil er montert for å sikre at materialet blir sydd på rett måte. Video: NTNU og SRM
Sømdemonstratoren i automatiseringslaboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) består av en symaskin og tre roboter som håndterer delene under sømprosessen. Sensorer, en laser og et lite speil er montert for å sikre at materialet blir sydd på rett måte. Video: NTNU og SRM
Johannes Schrimpf, forsker ved SINTEF Raufoss Manufacturing, presenterte en nyutviklet, automatisert sømprosess for hvilestoler på ICRA 2016, verdens største konferanse innen robotikkforskning.

ICRA, International Conference on Robotics and Automation, er verdens største robotikk-konferanse og organiseres hvert år av IEEE. Dette året var konferansen i Stockholm, og det var mye nytt å følge med på. Johannes Schrimpf, forsker ved SINTEF Raufoss Manufacturing, presenterte en artikkel om en nyutviklet, automatisert sømprosess for hvilestoler. – Det er ikke mange andre institutter og universiteter i verden som forsker rundt automatisert søm, så det var veldig interessant å møte de som også jobber innenfor dette området, forteller forskeren.

Automatisert sømprosess

Artikkelen som ble presentert handler om en nyutviklet, automatisert sømprosess for hvilestoler, og er knyttet til sømdemonstratoren som står i automatiseringslaboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing. Demonstratoren er bygd i forbindelse med BIA-prosjektene Robust Industriell Sømautomatisering (RIS) og Søm 4.0. Prosjektet RIS ble avsluttet i 2015, og sømprosessen som ble utviklet i forbindelse med dette prosjektet er 'banebrytende' ifølge Forskningsrådet. – Teknologien er unik på verdensbasis og har et betydelig eksportpotensial, sier Forskningsrådet i denne artikkelen. Prosjekteier Ekornes, Norges største møbelprodusent, var først ute med å ta i bruk den nye automatiserte sømprosessen. – Årsakene til at sømarbeidet i stor grad har blitt utført manuelt så langt, er at dette er en arbeidskrevende og kompleks prosess, forteller Johannes Schrimpf.

Verdensklasse

Prosjektet SØM 4.0 startet i mai 2015, og vil sette den nyutviklede sømprosessen inn i en helhetlig industriell modell. Hvis det lykkes med ambisjonene i prosjektet, vil det være en nyhet i verdensklasse. Ingen har så langt klart å integrere automatiserte operasjoner for fremstilling av produkter i myke materialer i en helhetlig modell, der både fysiske deler og informasjon flyter så automatisert og effektivt som mulig mellom de ulike prosesstrinnene. Utover Ekornes og SINTEF Raufoss Manufacturing, er NTNU og Amatec partnere i prosjektet.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SØM 4.0

Prosjektvarighet:

01.05.2015 - 30.06.2018

Kontaktperson:

Håkon Raabe