Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisering i byggebransjen?

Et av rundt-bordet diskusjonene på oppstartsamlingen hvor forskere, arkitekter, byggherrer og produsenter fra hele landet diskuterte felles utfordringer og muligheter. Foto: Bygg.no
Det nye nettverket Bygdin skal stimulere til samarbeid, nytenking og etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter i bygg- og anleggsnæringen. Forsker Martin Bredeli i SINTEF Raufoss Manufacturing var med på oppstartsamlingen og snakket blant annet om muligheter for automatisering i byggebransjen.

Teknologitrendene, det grønne skiftet, behovet for økt produktivitet og kvalitet, samt et tøffere og mer globalt marked skaper behov for ny kunnskap og kompetanse hos alle som er involvert i byggebransjen. For å ta steget inn i fremtiden, er nytenking rundt verdikjeder, planlegging, fremdrift og forretningsmodeller nødvendig. Dette krever et samarbeid mellom alle involverte i bygg- og anleggsprosjekter.

Nettverket Bygdin ledes av SINTEF Byggforsk og er en felles arena for FoU- og innovasjon knyttet til tematikken industrialiserte byggeprosesser. Nettverket skal stimulere til samarbeid, nytenking og etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter i bygg- og anleggsnæringen, og sentrale aktiviteter vil være fakta- og mulighetsstudier, formidling og fagsamlinger.

Automatisering

SINTEF Raufoss Manufacturing er en av FoU-medlemmene i nettverket, og Martin Bredeli var med på oppstartsamlingen i Oslo.

– Jeg ledet en gruppe om muliggjørende teknologier for byggebransjen, og det var stor interesse for automatisering, forteller han.

På automatiseringsområdet er det forskjellige muligheter i spennet fra små komponenter og elementer opp til fullskala bygg og anlegg. I tillegg finnes det i feltet av prefabrikasjon, kundefokusert masseproduksjon, big data og 3D-printing også interessante teknologiske muligheter.

Veien videre

På oppstartsamlingen diskuterte forskere, arkitekter, rådgivere, byggherrer, entreprenører og produsenter fra hele landet felles utfordringer og muligheter.

– Vi jobber nå med å konkretisere prosjekter basert på problemstillinger som kom ut av rundt-bordet diskusjonene, forteller Martin Bredeli.

Nettverket skal i tiden frem til neste samling i høst konkretisere arbeidstematikker og -aktiviteter under fire tematiske arbeidsområder: forretningsmodeller og nye verdikjeder, gjennomføringsmodeller, prosjektering og design, samt muliggjørende teknologier som automatisering.

Interessert i å være med i nettverket?

Bygdin-nettverket er åpent for flere medlemmer, og interesserte oppfordres til å ta kontakt med nettverksleder Halvard Høilund-Kaupang i SINTEF Byggforsk.

Kontaktperson