Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå vannlekkasjer inne i veggen

tegning som viser plassering av innbyggingssisterne i installasjonsvegg, i rørkassett, og inni vegg i våtrom. Figuren viser membranføring rundt innbyggingssisterner for klosett
Eksempler på plassering av innbyggingssisterne i installasjonsvegg, i rørkassett, og inni vegg i våtrom. Figuren viser membranføring rundt innbyggingssisterner for klosett. Utførelsen forutsetter rom med vanntett golv og sluk. Det skal også være spalte i underkant av innbyggingen slik at lekkasjevann kan synliggjøres og ledes til sluk. Kilde: Byggebransjens våtromsnorm
Vannlekkasjer i innbygde vanninstallasjoner kan forårsake store skader før de oppdages. Derfor er det ekstra viktig at innbygde klosettsisterner, innebygd dusjarmatur og fordelerskap monteres riktig og med sikker vanntetting.

Å bygge vanninstallasjoner inn i en veggkonstruksjon hvor lekkasjer blir usynlige, er risikabelt. Alle vanninstallasjoner vil før eller senere lekke. Lekkasjen kan skyldes slitasje, feilmontering eller produktfeil. Det er derfor nødvendig å klargjøre konstruksjonen rundt installasjonen for å ta i mot lekkasjevann. I våtrom skal lekkasjevannet ledes til sluk I rom uten sluk, f.eks. toalettrom, skal lekkasjevannet stoppes ved hjelp av en lekkasjestopper.

Mange skader skyldes manglende/utett membran, feil utførelse av rør-i-rør-system eller manglende lekkasjestopper. Disse skadene kunne vært begrenset eller helt unngått med riktig montering og fuktsikring av installasjonene. Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm beskriver hvilke tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene til fuktsikkerhet i byggteknisk forskrift.

Tett membran rundt sisterna

Klosettsisterner og andre innbygde installasjoner må være tette i seg selv, og i våtsoner skal de ha tett overgang til membranen i veggen for øvrig. I våtrom skal membranen alltid ligge bak selve sisterna, slik at lekkasjevann ikke fører til oppfukting av tilstøtende konstruksjoner.

En enkel løsning er å montere klosettsisterna innenfor veggen i våtrommet i en egen installasjonsvegg eller i prefabrikkert rørkassett med vanntett bakvegg.

Området bak installasjonsveggen/sisterna er en våtsone. Membranen skal avsluttes minst 0,5 m til side for installasjonsveggen og minst 0,5 m over toppen av installasjonsveggen hvis det er halvhøy installasjonsvegg. Hvis installasjonsveggen går til tak, skal det være membran opp til tak. Når sisterna bygges inn i vegg, skal det være membran inni hele hulrommet bak sisterna, også på den horisontale flaten over sisterna.

Skjulte klosettsisterner må alltid plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett overflate eller i et hulrom med vanntett sjikt. I rom uten sluk må det alltid være en lekkasjestopper inne i hulrommet. Selv om det vanntette sjiktet danner et trau som kan ta opp noe lekkasjevann, må trauet ha overløp inn i rommet, slik at ytterligere lekkasjevann ikke trekker inn i konstruksjonene.

Vanntilførsel med rør-i-rør

Vanntilførselen til selve sisterna bør utføres med rør-i-rør-system, selv om det er membran bak sisterna. Det skal da benyttes systemer med vanntett forbindelse mellom varerøret og sisterna.
Dersom vanntilførselen føres gjennom veggmembranen, må gjennomføringen utføres med en veggboks og en veggboksmansjett som tetter mot membranen.

Vannlekkasjer må bli synlige

Alle innbygde vanninstallasjoner skal monteres slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synlig og slik at installasjonen kan skiftes ut. I toalettrom uten sluk må det alltid være en lekkasjestopper som stopper vannet.

Husk nødvendig dokumentasjon

Klosett, sisterne og monteringsramme skal ha dokumentasjon for produktets egenskaper og egnethet i bruk i henhold til byggteknisk forskrift. SINTEF Produktsertifikat eller SINTEF Teknisk Godkjenning, er slik dokumentasjon.

Les mer:

Byggforskserien

Våtromsnormen

Kontaktperson