Til hovedinnhold
Norsk English

Slik blir fremtidens byggematerialer

Aerogel i betong øker varmeisoleringsevnen. Kilde: SINTEF og NTNU
Forskere jobber på spreng for å utvikle byggematerialer som er bærekraftige, energieffektive, multifunksjonelle og intelligente.

I 2015 står byggsektoren fortsatt for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden, og for å nå klimamålene må vi utvikle materialer og løsninger som reduserer energibruken i bygninger. Like viktig er det å redusere klimagassutslipp og energibruk gjennom hele byggets levetid, fra råvareuttak, materialproduksjon, foredling, byggefase, bruksfase og ikke minst riving og gjenbruk.

Nye materialer gir tynnere vegger

Det er flere måter å gjøre byggematerialene mer bærekraftige på. Et eksempel er bruk av aerogel i betong. Aerogel-betongen er ikke bare lettere, den varmeisolerer også bedre enn vanlig betong, slik at man sparer både isolasjonsmaterialer og plass i et ferdig bygg. Også nanoisolasjonsmaterialer (NIM) kan redusere isolasjonstykkelsen betydelig i fremtiden. NIM utvikles blant annet innen forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings), hvor en rekke partnere i bygningssektoren deltar.

Intelligente løsninger

Bygningsintegrerte energiproduserende enheter, som for eksempel bygningsintegrerte solceller (BIPV), vil vi se mer av i fremtiden. Det forskes i tillegg på å framstille tynne og fleksible solceller. I fremtiden kan det også bli mulig å produsere solceller i form av maling. Elektrokrome vinduer kan brukes til å styre solinnstrålingen etter behovet for dagslys og solvarme. Strålingen reguleres ved å sette på en elektrisk spenning. Andre materialer det forskes på, er såkalte faseendringsmaterialer (PCM) som kan ta opp eller avgi varme etter behov.
Mange av disse materialene og teknologiene kan kombineres i ulike systemer, og dermed kan vi snakke om multifunksjonelle og intelligente materialer og løsninger.

Må tåle tøffere klima

Fremtidens bygninger skal også tåle fremtidens klima. Trolig vil vi oppleve mer ekstremvær, vind og nedbør, og høyere temperaturer. Da er det viktig at byggematerialene er robuste nok til å motstå disse belastningene.
Multifunksjonelle, intelligente, og ikke minst bærekraftige og energieffektive, materialer skal stå i fokus i et nyetablert samarbeid mellom flere institutter ved SINTEF og NTNU, som skal se på nettopp fremtidens byggematerialer og løsninger.

Elektrokrome vinduer som skifter farge fra klar transparent til mørkeblå. Her er wolframoksyd (WO3) det fargeskiftende materialet. Kilde: SAGE Electrochromics

Kontaktperson