Til hovedinnhold
Norsk English

Produktdokumentasjon fra SINTEF inn i Norsk Byggevarebase

Nå blir produktdokumentasjon fra SINTEF Byggforsk koblet til enkeltprodukter i Norsk Byggevarebase (NOBB).

Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). Gjennom NOBB er det nå gjennomført et storstilt arbeid med å koble sammen SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, AVCP-sertifikat og Europeisk Teknisk Bedømmelse til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB.

– Et stort skritt i riktig retning

Byggteknisk forskrift krever at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.
SINTEF er utpekt som Teknisk Kontrollorgan og Teknisk Bedømmelsesorgan for byggevarer, og har akkrediterte laboratorier for testing av byggevarer.

Forskningssjef Jan Olav Hjermann fra SINTEF Byggforsk er meget positiv til at NOBB nå kobler SINTEFs produktdokumentasjon til konkrete, unike produkter på varelinjenivå.

– At markedet nå får tilgang til tekniske godkjenninger, produktsertifikater m.m. på produktnivå er et stort skritt i riktig retning, og ved at det er eierne av innholdet (vareeierne) som vedlikeholder dette, sikres god kvalitet på data og tydelige ansvarsforhold, sier Hjermann.

– Dette samarbeidet som SINTEF Byggforsk og Norsk Byggtjeneste nå innleder, vil komme hele næringen til gode. Det vi gi bedre tilgang på produktdokumentasjon som kan hjelpe dem som bygger til å skille de seriøse aktørene fra de useriøse, fortsetter Hjermann.

NOBB har, i samarbeid med leverandørene, gått gjennom alle produktene i basen. Produkter som har dokumentasjon fra SINTEF er identifisert, og dokumentasjonen bli koblet direkte til enkeltprodukter i basen.

– Gjennom NOBB vil nå informasjon om produktdokumentasjon nå ut til alle de som har behov for det, sier Ole Gunnar Honningsøy, som er leder av Norsk Byggevarebase.

 

Kontaktperson