Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegg fuktinnhold med Byggforskserien

Fuktmåling
Illustrasjonen viser eksempel på trefuktmåling med ekstra lange elektroder i forborede hull i en bunnsvill i en kjelleryttervegg. Ill.: SINTEF
Aktuelle instrumenttyper og metoder for å kartlegge eller måle fukt i materialer og konstruksjoner er tema i en revidert anvisning.

Måling av fukt i bygninger er særlig aktuelt ved kontroll av materialer og konstruksjoner under bygging. Det er også viktig ved undersøkelser av fukt- og vannskader, samt undersøkelser av inneklimaproblemer.

Byggdetaljer 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder beskriver hva slags type undersøkelser som er aktuelle. Videre tar anvisningen for seg framgangsmåte, bruksområde og begrensinger for ulike instrumenttyper:

  • Fuktindikatorer
  • Trefuktmålere
  • RF-målere

Målemetoden tørking og veiing av materialer er også beskrevet.

Les mer om fukt i bygninger

Anvisningen henvender seg til de som utfører fuktmålinger i bygninger og til bestillere og mottagere av fuktundersøkelser. Anvisningen angir ikke detaljerte krav til fuktinnhold. En innføring i teorigrunnlaget for fukt i bygninger er gitt i Byggdetaljer 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag. Byggdetaljer 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak omhandler tiltak mot byggfukt i nye bygningskonstruksjoner.

En mer omfattende behandling av fuktteori og -måling er gitt i håndboka Fukt i bygninger fra Norges byggforskningsinstitutt.

Kontaktperson