Til hovedinnhold
Norsk English

Grethe Bergly ny styreleder i SFI Klima 2050

Grethe Bergly
Grethe Bergly er valgt som styreleder i Klima 2050. Senterets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Foto: SINTEF Byggforsk
Klima 2050 har holdt generalforsamling og valgt senterets første styre.

Forskningssenteret Klima 2050 ble opprettet i april, og gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU.

Nå er senterets første styre valgt, med konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder. Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er godt fornøyd med sammensetningen.

– SINTEF er vertsinstitusjon for et nytt, stort forskningssenter innen klimatilpasning. Med 18 partnere; fra industrien, fra det offentlige og fra akademia, har vi et flott lag til å øke kunnskapen innen dette området som er av stor betydning for det norske samfunn. Nå har vi på plass et styre med dedikerte ledere, og jeg gleder meg til vi nå skal i gang med arbeidet, sier Rønneberg.

Den nyvalgte styrelederen ser også frem til arbeidet som ligger foran.

– Gjennom styreledervevert i Klima 2050 viderefører jeg Multiconsults tradisjon med å være engasjert i FoU knyttet til næringen, sier Bergly. – Jeg er beæret over tilliten og ser frem til å være bidragsyter inn mot et prosjekt som skal være med å skape morgendagens løsninger på områder som vil ha stor betydning for samfunnet og BAE-næringen.

Styret vil bestå av:
Multiconsult, v/ Grethe Bergly (styreleder)
NVE, v/ Anne Britt Leifseth
Statsbygg, v/ Håvard Zachariassen
Statens Vegvesen, v/ Marit Brandtsegg
Norgeshus, v/ Dag Runar Båtvik
Skanska, v/ Rune Stene
NGI, v/ Anders Solheim
NTNU, v/ Carl Thodesen
SINTEF, v/ Hanne Rønneberg

Forskningsrådet v/ Svein Erik Moen er observatør i styret.

FAKTA

Klima2050 - Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure - er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Senteret vil legge vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Se klima2050.no for mer informasjon.

Kontaktperson