Til hovedinnhold
Norsk English

Gode eksempler på bærekraftig ombygging

Granli boligsameie i Oslo, etter etterisolering og fasaderehabilitering. Foto: Espen Grønli
Vi bygger ikke boliger for å spare energi, men for å skape gode rammer for folks hverdagsliv.

Store deler av den industrialiserte verden er allerede bygget ut, og utfordringene framover vil i stor grad dreie seg om ombygging og rehabilitering. Regenerativ (gjenskapende) design er et konsept som kan bidra til både å løse klimautfordringer, boligsosiale og samfunnsmessige utfordringer.

Flere rehabiliteringsprosjekter har de siste årene fokusert på aspekter som byggeskikk, verneverdi, tilgjengelighet, mangfold og arkitektonisk kvalitet, kombinert med redusert energiforbruk og klimagassutslipp.

Eksempler til etterfølgelse

På oppdrag fra Husbanken er SINTEF Byggforsk derfor i gang med en eksempelsamling som skal presentere konseptet regenerativ design. Målet er at eksempler på vellykkede, norske prosjekter skal bidra til at flere velger en regenerativ tilnærming til rehabilitering.

Vi ønsker å vise fram eksempler på ombygginger som ikke bare har ført til redusert energiforbruk, men som framfor alt har medført et arkitektonisk løft, gitt forhøyet bokvalitet og bedre bomiljø. Målgruppen er arkitekter, eiendomsaktører og andre som er involvert i byggeprosjekter.

   
Granli boligsameie, Aslakveien 19-35, Oslo, før og etter etterisolering og fasaderehabilitering. Skaara arkitekter as, ferdigstilt 2013. Foto: Espen Grønli.

 
Olsen-huset, Stavern, før og etter ombygging og energioppgradering. Schjelderup Trondahl arkitekter as, ferdigstilt 2012. Foto: Jonas Adolfsen

Disse eksemplene representerer noe av mangfoldet i eksempelsamlingen. Ulike tiltak har vært gjennomført i de ulike prosjektene, men alle følger prinsippene for regenerativ design.

Kontaktperson