Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfri varetransport

Å flytte mer av varetransporten til nattestid og utvide bruken av elbiler, er to av forskernes råd. Foto: Richard Reiss
Elbiler, ubemannet varemottak og bestilling av parkeringsplass er veien til effektiv varetransport med nullutslipp, mener transportforsker Astrid Bjørgen Sund. - Å levere varer kun på dagtid er ikke den mest effektive og grønne løsningen som finnes, sier hun.

I drøyt et år har Bjørgen Sund og kollegene ledet Grønn bydistribusjon i Oslo, et treårig prosjekt som forhåpentlig skal gi null utslipp ved varelevering i hovedstaden en gang i framtiden. Da gjelder det å snu alle steiner, også døgnet, forteller Bjørgen Sund.
- Det som overrasker oss mest så langt, er at kjøretøyet bare er i bevegelse i halvparten av arbeidstida. Bilen står i ro ved varelevering og i kø på dagtid. Å finne parkeringsplass spiser også tid og forurenser miljøet unødvendig, sier Bjørgen Sund.

Les mer om Grønn bydistribusjon i Oslo.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.02.2012 - 31.12.2014

Kontaktperson:

Astrid Bjørgen