Til hovedinnhold
Norsk English

TE-01 Marine biochar

Production of biochar from marine feedstocks via pyrolysis and hydrothermal carbonization

Kontaktperson

Fersk tare og biokull produsert av tare
Fersk tare og biokull produsert av tare

Motivasjon og relevans

I takt med globale klimaavtaler, som Parisavtalen, intensiveres søket etter bærekraftige løsninger for karbonlagring og reduksjon av CO2-utslipp. Lagring av biokull i jord er en av få "ready-to-go" teknologi for å fjerne CO2 fra atmosfæren.

Konvertering av marin biomasse, f.eks. tare og fiskeslam, til biokull via pyrolyse og hydrotermisk karbonisering representerer en spennende mulighet for å takle denne utfordringen. Slik biomasse er både fornybar og rikelig tilgjengelig, og dens transformasjon til biokull kan bidra betydelig til karbonlagringsstrategier.

Gjennom denne oppgaven vil studenten ikke bare utforske teknikkene for å omdanne marin biomasse til biokull, men også forstå den kritiske rollen slik biomasse kan spille i overgangen mot et lavkarbon samfunn. Dette forskningsarbeidet ved SINTEF Energi setter fokus på viktigheten av å utvikle og optimere slike prosesser, som reflekterer SINTEFs visjon om "Teknologi for et bedre samfunn". Det er en essensiell del av fremtidens bærekraftige energiløsninger.

Bakgrunn

Norge, med sin rike kystlinje og marine ressurser, har et enormt potensial for utnyttelse av marin biomasse. Dette inkluderer ikke bare dyrket tang, men også avfallsstrømmer fra fiskeri- og havbruksnæringa. Slike biomasser kan gi en bærekraftig og rikelig kilde til produksjon av biokull, spesielt i lys av de forventede begrensningene for tradisjonelle råmaterialer som tre.

Kapasiteten for biokull-produksjon antas å øke betydelig i Europa i de kommende årene. Tradisjonelle råvarer som tre vil være sterkt etterspurt for biokull-produksjon, da store industrielle aktører, som metallurgiske selskaper, er avhengige av slike høykvalitets biokull for sine prosesser. I denne sammenheng vil karbonlagring i jord gradvis skifte mot mer avfallsbaserte ressurser, og det gjør utnyttelse av marin biomasse enda mer relevant og kritisk for bærekraftige løsninger.

Oppgave

Oppgaven fokuserer på produksjon av biokull fra sukkertare. Den utvalgte studenten vil jobbe med hands-on eksperimenter. Dette omfatter forbehandling av tare (f.eks. tørking, kverning, vasking), termokjemisk konvertering (pyrolyse eller hydrotermisk karbonisering), og produktanalyse. I tillegg til laboratoriearbeid, innebærer oppgaven også dataevaluering av resultater fra de praktiske forsøkene. Målet er å finne en prosesseringskjede som fører til best mulig kvalitet av biokull med formål jordbruk og karbonlagring.

Oppgaven består i å:

 • Sette seg inn i tematikken, dvs. litteratursøk på biokullproduksjon med pyrolyse og HTC
 • Opplæring i praktiske laboratorieorarbeid
 • Planlegging og gjennomføring av eksperimenter
 • Produktanalyser
 • Evaluering av resultatene

Oppgaven knyttes til prosjektene

Forutsetninger

Vi ser etter en student som:

 • Har en genuin interesse for temaer som karbonlagring og biokull.
 • Er nysgjerrig på og har lyst til å jobbe med pyrolyse og hydrotermisk karbonisering.
 • Trives med praktisk laboratoriearbeid og har et ønske om å få hands-on erfaring.
 • Har en grunnleggende forståelse av materialvitenskap eller kjemiteknikk.
 • Evner å analysere og vurdere eksperimentelle data.
 • Har kjennskap til eksperimentell planlegging ved hjelp av statistiske metoder (dette er en fordel, men ikke et krav)

Hovedveileder Kathrin Weber

Medveileder Marta Stefanska

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi