Til hovedinnhold
Norsk English

ET-04 Elektrisk luftfart

Tilstandskontroll og feilklassifisering av elektrisk isolasjon for luftfart

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

I løpet av de neste 20 årene vil veksten i flymarkedet, og samtidig krav om lavere utslipp, presse luftfartsindustrien til å finne innovative løsninger for å redusere utslippene fra sektoren. En del av løsningen på dette vil være bruk av elektriske eller hybrid-elektriske drivlinjer sammen med forbrenningsmotorer for fremdrift.

Bakgrunn

For å kunne benytte elektriske eller hybrid fremdrift i luftfart kreves det høy effekttetthet i både kraftelektronikkomformer og motor/generator. For å oppnå dette benyttes raske SiC-omformere med høy svitsjefrekvens og rask stigetid (dv/dt) i kombinasjon med høytemperatur isolasjonsmaterialer i tynne sjikt. For å optimalisere ytelse og pålitelighet kreves det derfor videre utvikling og testing av materialer og komponenter for å se hva de tåler – og for å forstå aldrings- og degraderingsmekanismene som finner sted under ekstreme påkjenninger.

Sommerjobben utføres som en del av et større prosjekt: "HE-ART - Hybrid Electric propulsion system for regional AiRcrafT". HE-ART skal i samarbeid med internasjonal luftfartsindustri demonstrere en hybrid-elektrisk turboprop gjennom en integrert fullskala bakkebasert testdemonstrator. Ved å kombinere et elektrisk drivverk med en svært effektiv termisk turbopropmotor og 100 % kompatibilitet med bærekraftig drivstoff for luftfart (SAF), vil prosjektet sikte mot å forbedre effektiviteten og redusere utslipp av klimagasser med opptil 30 %.

Oppgave

Arbeidet vil bestå i å sette seg inn i problemstillingen og utføre materialkarakterisering og høyspenningsforsøk på isolasjonsmaterialer som kan benyttes til elektrisk luftfart. Formålet vil være å sammenligne materialer/komponenter under ulike påkjenninger, og finne sammenhenger i datasettene fra målingene gjennom fysikk og/eller datadrevne metoder. Utført arbeid skal beskrives og oppsummeres i en rapport.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Kretsteknikk
  • Grunnleggende kunnskap om elektriske komponenter og isolasjonsmaterialer
  • Programmering/behandling av måledata (fortrinnsvis Python)
  • Interesse og evne for laboratoriearbeid

Hovedveilder Espen Eberg

Medveiledere: Torstein Grav Aakre, Athanasios Mermigkas og Hilde Marie Syvertsen

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi