Til hovedinnhold
Norsk English

ES-11 Elektrisk transport

Analyse av tilgjengelig og nødvendig kapasitet for elektrifisering av transportsektoren.

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Det er forventet at det i 2030 vil være omtrent 20 000 batterielektriske tunge kjøretøy på vegene, og et tilhørende behov for 1000 ladestasjoner. I tillegg vil det foregå elektrifisering av andre transportsegment. Et tilstrekkelig tilbud for hurtiglading er en essensiell forutsetning for at aktører skal vurdere nullutslippsteknologi ved investering i nye kjøretøy og fartøy. Samtidig er det begrenset med kapasitet i kraftnettet tilgjengelig for nyetableringer som skal tilknyttes. Dette utgjør en stor utfordring for en oppnåelse av klimamålene for 2030.

Bakgrunn

Nettselskaper i Norge opplever for tiden en stor pågang av aktører som vil tilknyttes kraftnettet. I flere og flere tilfeller blir aktørene møtt med svar om at det må gjøres utbedringer i kraftnettet før tilknytningen kan gjennomføres. Avhengig av størrelsen på utbedringen kan dette ta flere år å få utført. Det vil også i flere tilfeller være krav om at aktøren skal dekke deler av kostnaden gjennom et anleggsbidrag.

Ladeanlegg for elektrisk transport blir mer og mer effektkrevende, og vil i noen tilfeller være på flere MW. For at kunden skal få en slik tilknytning må nettselskapet reservere hele denne effekten i sine vurderinger, selv om ladeanlegget bare benytter en andel av totaleffekten, og da kun deler av døgnet. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er hvor og når det blir behov for lading, og om det faktisk er behov for utbygging av kapasitet i kraftnettet. Det kan for eksempel være aktuelt å vurdere alternative former for tilknytning, hvor det innføres et aspekt av fleksibilitet. 

I forskningsprosjektet FuChar er formålet å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport, med et hovedfokus på høyeffektslading. Dette skal bl.a. gjøres gjennom forskning på metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet.

Oppgave

Oppgaven består av å kartlegge aktuelle metoder og datakilder for å estimere forventet effektbehov fra elektrisk transport. Kandidaten forventes å sette seg inn i markedet for elektriske kjøretøy og fartøy og tilhørende lademuligheter. Kartlegging av fleksibilitetstjenester til strømnettet vil være spesielt relevant å inkludere. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven knyttes til flere pågående prosjekter innen temaet, bl.a. prosjektet "FuChar - Grid and Charging Infrastructure of the Future" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Elkraft og fleksibilitet i kraftsystemet
  • Ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy

Hovedveileder: Odd André Hjelkrem

Medveiledere: Michele Garau og Bendik Nybakk Torsæter

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi