Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for digital transformasjon i byggenæringen

Vi jobber med implementering av avanserte teknologier og utvikling av digitale verktøy for det bygde miljø.

Kontaktperson

Vårt hovedmål er å øke lønnsomheten og bærekraften i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). Vi jobber for optimalisering av energiforbruk i bygninger (gjennom datadrevne applikasjoner), økt trivsel (inne og ute), og effektivisering av byggeprosesser.

Forskningsgruppa besitter en unik kombinasjon av:

  • Sterk digital kompetanse og eget utviklermiljø med fire dyktige utviklere
  • Tilgang til ZEB-laboratoriet, en nasjonal infrastruktur der nye produkter (maskinvare og programvare) kan testes og utvikles
  • Inngående kunnskap om ventilasjon, energibruk og BIM

Sømløs dataflyt i BAE

Bygg- og ingeniørnæringen gjennomgår for tiden en digital transformasjon, men de fleste digitale verktøyene og systemene er fremdeles isolert i egne systemer. Disse utfordringene søker vi å overvinne. Vi har som mål å skape digitale løsninger som enkelt kan tas i bruk i flere byggeprosjekter, i hele bransjen, og også overføres til andre sektorer.

Vi ønsker å bidra til standardisering av dataformater, datastrukturer og digitale protokoller som fremmer "interoperabilitet" mellom ulike systemer. Dette vil ikke bare gjøre at systemene fungerer bedre sammen, men også gjøre det enklere å utvikle avanserte modeller og løsninger basert på maskinlæring.

Vårt forskningsområde dekker temaer som tjenesteutvikling, for eksempel bruk av LLM-teknologi, simulering, visualisering, forbedring av tilgang til data (API), effektiv organisering av data (taksonomier) og innsamling av data gjennom sensorer. Vi bruker også både åpne data og BIM-applikasjoner.

Optimalisering av design og drift av bygninger og nabolag

Byggenæringen står overfor betydelige utfordringer knyttet til bærekraft og energieffektivitet. Digitalisering kan bidra til å gjøre både nye og eksisterende bygninger mer energieffektive.

Vi jobber for å gjøre eksisterende bygninger mer digitaliserte, og med utfordringene knyttet til manuell innsamling av data for dette formålet. Vi planlegger også å utvide våre prosjekter fra enkeltbygninger til hele nabolag.

Når det gjelder bygningsdesign, fokuserer vi på simulering av bygningsytelse ved hjelp av ulike verktøy.

Innen bygningsdrift er det et mål å forenkle prosessen med datainnsamling og å få pålitelige, presise data for å ta beslutninger rundt drift og kontroll av bygningens energisystemer under driftsfasen.

Vi fokuserer på ulike  områder som ventilasjon, oppvarming, innendørsklima (fra et helseperspektiv), energifleksibilitet, energiberegninger, Building Information Modeling (BIM) og mikroklimahensyn, spesielt på nabolagsnivå.

Digitalisering og folk

Å fokusere på mennesker når man utvikler digitale løsninger for BAE-næringen er nødvendig for å få til bedre samarbeid og mer produktivitet. Vi er opptatt av å sikre at "alle" i arkitektur-, ingeniør-, bygg-, og eiendomsforvaltningsnæringen aktivt kan dra nytte av digitale løsninger.

Hovedmålet for vår forskning er å utforske potensialet for å tilpasse Industry 5.0-rammeverket, som vektlegger integrasjon av menneskelig input, til BAE-næringen.

I vår forskning undersøker vi ulike viktige temaer, inkludert visualisering ved bruk av teknologier som Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR), spillteknologi, gamifisering, kvalitativ forskning og chatBOT-applikasjoner, blant annet.

Våre prosjekter

ADRENALIN - data-driven smart buildings

ADRENALIN - data-driven smart buildings

Start:
Slutt:

ADRENALIN skal legge til rette for en digital transformasjon av den eksisterende bygningsmassen, ved å utvikle og implementere datadrevne applikasjoner som optimaliserer energibruken.

Databygg

Databygg

Start:
Slutt:

Databygg har som mål å optimalisere samspillet mellom bygninger og deres energiforsyning via prediktiv styring.

IEA Annex 56 - Digitalisering og IoT for varmepumper

IEA Annex 56 - Digitalisering og IoT for varmepumper

Start:
Slutt:

Med økt digitalisering vil varmepumper kunne gi energieffektivitet i sanntid, fleksibel bruk av elektrisitet, optimalisert lastprofil og et ideelt kompromiss mellom komfort og driftskostnader. Dette vil bli muliggjort gjennom Internet of Things (IoT...

FME ZEN

FME ZEN

Start:
Slutt:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder som bidrar til at nullutslippssamfunnet realiseres.

Nyheter

Medarbeidere