Til hovedinnhold
Norsk English

IEA Annex 56 - Digitalisering og IoT for varmepumper

Med økt digitalisering vil varmepumper kunne gi energieffektivitet i sanntid, fleksibel bruk av elektrisitet, optimalisert lastprofil og et ideelt kompromiss mellom komfort og driftskostnader. Dette vil bli muliggjort gjennom Internet of Things (IoT) og vil bidra til ytterligere dekarbonisering av varmeforsyningen.

Kontaktperson

Dette prosjektet har som mål å øke kunnskapen på forskjellige nivåer, for eksempel for OEMer, varmepumpeprodusenter, installatører, lovgivere for å gi veiledning så vel som data og kunnskap om varmepumpeteknologier med IoT-applikasjoner og å bidra til utvikling av fremtidige standarder.

Innenfor dette prosjektet vil tre sentrale temaer bli utdypet:

  • Grensesnitt: IoT-aktiverte enheter er utstyrt med sensorer som samler inn en mengde data. For en varmepumpe er dette blant annet kompressordata, temperaturer og trykk i forskjellige seksjoner av varmepumpen og informasjon om ekspansjonsventilens status. Sentrale spørsmål er hvordan data overføres til IoT, hvilken type data er behandlet og hvor driftsbeslutninger tas.
  • Dataanalyse: Målet med dataanalysen er å bruke de innsamlede dataene for å gi målrettet informasjon for optimal drift av varmepumper. Dette kan være maskinlæringsalgoritmer som lærer av brukerens oppførsel for å optimalisere varmeforsyningen, hvordan en spesifikk varmepumpe presterer i forhold til andre og hvordan man kan forbedre den ved å lære av mange andre, eller utvikling av soft sensorer for å oppnå informasjon som ikke er direkte tilgjengelig gjennom målinger.
  • Tjenester: IoT-aktiverte varmepumper kan tilby forskjellige tjenester knyttet til ulike forretningsmodeller. I et smartnett kan de brukes til å redusere topplasten og for å optimalisere strømforbruket som funksjon av strømprisen. De kan også bli brukt til forebyggende arbeid for å unngå havari eller driftsstans gjennom dataanalyse som gir gunstige operasjonsbeslutninger og informasjon om prediktivt vedlikehold.
Different levels of interconnection related to IoT for heat pumps.
Different levels of interconnection related to IoT for heat pumps.

Partnere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022