Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå brannspredning i rekkehus

Rekkehus bør alltid isoleres i takplanet. Foto: SINTEF
For å hindre brannspredning mellom boligene, anbefaler SINTEF at rekkehus alltid isoleres i selve takplanet.

Spredning av brann mellom boenheter i rekkehus er den største brannutfordringen i tett trehusbebyggelse. Brann i loftsrom sprer seg ofte raskt til flere boenheter som følge av utilfredsstillende seksjonering av loftsrommene og loftkonstruksjoner med liten brannmotstand. Rekkehus bør derfor bygges med isolerte loftsrom.

Varmeisolasjon, tetting og lufting av tak

Det er tre hovedprinsipper for plassering av varmeisolasjon, tetting og lufting i tak:

Skrå tak med varmeisolerte loftsrom. Illustrasjon: Trehusboka, SINTEF
Skrå tak med varmeisolerte loftsrom. Illustrasjon: Trehusboka, SINTEF
skrå tak med luftede loftsrom
Skrå tak med luftede loftsrom. Illustrasjon: Trehusboka, SINTEF
kompakt tak
Kompakt tak. Illustrasjon: Trehusboka, SINTEF

Takkonstruksjoner med varme loftsrom eller flate kompakte tak har best sikkerhet mot brannspredning, og rekkehus og andre hustyper i tett småhusbebyggelse bør derfor bygges på denne måten.

En brann vil også kunne spre seg til taket i naboleilighet eller nabohus via gesimsene. Men når takflatene er isolert i hele lengden fra gesims til møne, blir brannspredningen mer begrenset, og kan lettere slokkes. Skrå tak med varmeisolasjon langs hele takflaten gir også mindre risiko for fuktproblemer som følge av inndrev av snø og regn fra utsiden eller kondens ved luftlekkasjer fra innsiden.

Les mer

Referanseverket Trehus gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus. Boka følger gjeldende myndighetskrav og standarder, og er tilpasset norsk klima og passivhusnivå.

...

Kontaktperson