Til hovedinnhold
Norsk English

Klart for nye inneklimaforskere!

Bilde avJonas Fløde og Kine Bækkevold
Jonas Fløde og Kine Bækkevold med vinnnerprosjektet som de hadde laget sammen med Inger Kjønnøy. Foto NILU
Vi ønsker alle at dagens skoleelever skal komme gjennom utdannelsen som sunne, friske og dyktige mennesker, som møter fremtidens store utfordringer på en best mulig måte. Dessverre er inneklimaet på et stort antall skoler fremdeles så dårlig at det reduserer helse, trivsel og læring for mange elever.

Som et bidrag til et bedre inneklima i skoler, har det EU-finansierte forskningsprosjektet CITI-SENSE opprettet samarbeid med elever og lærere på skoler i fire europeiske land. Prosjektet søker å øke bevisstheten om inneklima og hvordan inneklimaet kan forbedres med små og store tiltak. I tillegg gir prosjektet elevene mulighet til å utforme og gjennomføre sine egne inneklimaprosjekter, slik at de faktisk bidrar til ny kunnskap. Ved påsketider i år ble det gjennomført en studentkonferanse, der elever i Teknologi og forskningslære fra Horten, Lambertseter og Lørenskog videregående skoler konkurrerte om beste "poster", og fikk høre foredrag fra Arbeidstilsynet, NILU og SINTEF Byggforsk.

Også elevene kan påvirke inneklimaet på skolen

En liten betenkelighet ved denne typen prosjekter er at kunnskap om problemer som man ikke ser muligheter til å løse, kan virke nokså demotiverende. Vi forsøker å motvirke dette med å gi informasjon om tiltak som elevene selv kan gjennomføre, men det er naturligvis også viktig at andre som er med og påvirker også bidrar til å løse de utfordringene som blir avdekket.
Et nytt kull med elever ved de samme tre skolene er nå klar til å ta fatt på nye prosjekter. De har nå tilgang på noe mer måleutstyr enn i forrige runde, og det åpner for at nye problemstillinger kan undersøkes. Så hvis du bor i nærheten av Lambertseter, Lørenskog eller Horten bør du ikke bli forundret hvis du utpå nyåret får høre eller lese om at elever har tatt fatt i innetemperaturen, lufterutinene eller støyforholdene i klasserommene. Det er heller ikke utenkelig at det kommer noen klare meldinger om at din bilkjøring påvirker innelufta. Vi forskere som følger prosjektet er i alle fall spent på hva de unge talentene klarer å finne ut denne gangen. Vi har allerede sett at ungdommene har både kreativitet og kompetanse til å levere interessante resultater – noe som også lover godt for fremtiden!

Kontaktperson