Til hovedinnhold
Norsk English

Én dampsperre er nok i yttervegg i våtrom

Eksempel på yttervegg i baderom. Illustrasjon: SINTEF
Tre av fire byggskader skyldes fukt, og utett dampsperre kan være en av årsakene. Skadene blir ofte ikke synlige før 5-10 år etter at fuktsikring av vegg eller tak er feil utført.

Ved rehabilitering av boliger er det vanskelig å velge riktig løsning uten å ha god kjennskap til den opprinnelige konstruksjonen. Mange boligeiere har inngående kunnskap om egen bolig, og fler og fler skaffer seg innsikt i tekniske løsninger og bruksområder gjennom Byggforskserien og produktdokumentasjon fra SINTEF. For å vite mer enn kundene, er det viktig at utførende håndverkere også vet i hvilke tilfeller det er bedre å ikke bruke en vanlig dampsperre.

Dampsperre i yttervegger i våtrom

Det har vært en del diskusjon og forvirring om bruk av plastfolie i våtrom mot yttervegg. Fliskledde våtromsvegger må ha en membran som både er vanntett og har nødvendig vanndampmotstand, en sd-verdi på minst 10 m. I fliskledde våtromsvegger er det spesielt risikabelt å ha en vanlig dampsperre på utsiden av trebaserte plater i tillegg til membranen. Bak en fliskledning som blir jevnlig utsatt for vann fra dusjing, og ev. kondens, må en regne med at flislimet er permanent vått på grunn av vann som suges opp gjennom fugemørtelen og inn i flislimet. Det skyldes at oppfukting ved vannoppsug skjer mye raskere enn uttørking ved diffusjon. Relativ luftfuktighet, RF, på varm side av membranen kan derfor være tilnærmet 100 % hele tiden, ikke bare en time eller to under og etter dusjingen. Det er dette som er den dimensjonerende situasjonen for fliskledde våtromsvegger som våre anbefalinger må ta høyde for.

Membran som dampsperre i fliskledde vegger

Når man legger membran på platekledning, puss eller betong, må membranen fungere som dampsperre med sd-verdi på minst 10 m. Man skal da ikke ha egen dampsperre mellom platekledningen og isolasjonen i tillegg til membranen. Det må være god lufttetting mellom membranen og dampsperren i tilstøtende konstruksjoner.

Ved bruk av påstrykningsmembran må det kun benyttes produkter med dokumentert vanndampmotstand sd = 10 m. Noen membraner har slik motstand alene, andre må kombineres med et annet produkt, for eksempel en grunning (primer). Det må foreligge dokumentasjon på at membran og grunning kan benyttes sammen, og at membranen alene eller sammen med grunningen har en vanndampmotstand som minst gir sd = 10 m.

Ved bruk av våtromsplater med lav vanndampmotstand på yttervegger eller mot ikke-oppvarmede rom, må det påføres påstrykningsmembran og/eller grunning som kan fungere som dampsperre på hele veggen. Den totale vanndampmotstanden for plate og membran og/eller grunning må minst være sd = 10 m.

Det fins også banevaremembraner til bruk på vegg rett under flis som både er vanntette og har en vanndampmotstand med en sd-verdi på minst 10 m.

Les mer i Byggforskserien

543.506 Våtromsvegger med fliskledning 

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

Kjøp tilgang til Byggforskserien

...

 

Kontaktperson