Til hovedinnhold
Norsk English

Dyre fuktskader kan forebygges

Mangelfull tetting rundt vinduene har ført til lekkasjer og oppfukting av veggen under. Foto: SINTEF Byggforsk
Mangelfull tetting rundt vinduene har ført til lekkasjer og oppfukting av veggen under. Foto: SINTEF
Fuktskader skyldes som regel feil i prosjekteringen eller i selve byggeprosessen, og det er fullt mulig å unngå de fleste av skadene.

75 prosent av alle byggskader skyldes fukt. De fleste aktører i byggenæringen kan bidra til å forebygge, avdekke og utbedre disse skadene som koster samfunnet milliarder hvert eneste år.

Kilde: Fuktskader - årsaker utbedring og tiltak

Vinduer er spesielt utsatt

Regnlekkasjer i forbindelse med vinduer er av de vanligste skadene i yttervegger. Typiske skader er råte og muggvekst i veggpartiet under vinduet.

Regnvann som har trengt forbi beslag eller dekklist og inn i utett monteringsfuge, vil lett trenge videre ned i veggen under vinduet.

Dårlig tetting

Feil vindusomramming og dårlig tetting mellom karm og vegg gir ofte lekkasjer av luft og regnvann, og fører lett til skader på selve vinduene og veggen omkring. Utvendig tetting bør normalt utføres etter totrinnsprinsippet, med regnskjerm og lufttetting i to separate sjikt, med drensspalte i mellom.

En vanlig feil er at en av disse mangler, slik at det er en ettrinnstetning, der overgangen (fugen) mellom karm og vegg kan sprekke opp slik at vann kan trenge inn. Andre feil kan være at lufttetningen er utført feil eller at det er brukt uhensiktsmessige materialer. 

For visse typer kledninger, for eksempel profilerte fasadeplater montert horisontalt, er det ofte vanskelig å lage en effektiv regnskjerm rundt vinduer, og dermed er de mer utsatt for lekkasjer.

Feil på beslag

Feil plassert eller feil utformet sålbenkbeslag eller vannbrett fører ofte til lekkasjer til unde-rliggende konstruksjoner. Vanlige feil er manglende eller for liten oppkant på beslaget i bakkant eller i hver ende, og skjøting med omlegg i stedet for fals.

Feil utforming av beslag over vinduer kan også føre til skader. Spesielt er drensrenne over vinduer i skallmurer og forblendinger viktige.

Dersom vinduet er trukket langt inn i veggen, kan feil eller svakheter ved sålbenkbeslaget eller karmhjørnene få store konsekvenser, ved at vann som trenger forbi sålbenkbeslaget eller karmen renner ned i veggen nedenfor i stedet for bare å renne ned på utsiden av vindsperra.

Av den grunn anbefales det at man i slike tilfeller bruker en vanntett membran under sålbenkbeslag og vindu. En slik løsning vil sikre mot at veggen under vinduet fuktes opp hvis sålbenkbeslaget eller vinduskarmen er utett.

Prinsippskisse av totrinnstetting av vindusfuge (horisontalsnitt), med ventilert og drenert hulrom (minst 10 mm dypt) bak regnskjerm. Illustrasjon: SINTEF

 

Anbefalt løsning med vanntett membran under vindu som er plassert langt inn i veggen. Illustrasjon: SINTEF

Kunnskapen fins

For å forebygge, avdekke og utbedre fuktskader er det nødvendig med kunnskap om hvor og hvorfor disse skadene oppstår.

Håndboka Fuktskader fra SINTEF viser: 

  • hvilke konstruksjoner som er særlig utsatt for fuktskader
  • hvordan fuktskader oppstår
  • hvordan fuktskader avdekkeshvordan man forebygger fuktskader ved nybygging

Boka er særlig relevant for alle som jobber med tilstandsvurdering, skadeutredning og rehabilitering.

Kjøp boka: Fuktskader - årsaker utbedring og tiltak

Kontaktperson