Til hovedinnhold
Norsk English

Poster

Beslag i vinkelrenner

Beslag i vinkelrenner

Vinkelrenner er overgangen der to skrå utvendige takflater møtes eller skjærer hverandre i takplanet. Det er med andre ord her alt det rennende vannet på takene samles og skal ledes bort fra taket.

Mønebeslag

Mønebeslag

Mønebeslag er ofte enkle beslag, men de har en viktig funksjon, nemlig å binde sammen taktekningen der to tilstøtende skrå takflater møtes i takets høyeste punkt, i mønet.

Beslag i overgang mellom vegg og terrasse

Beslag i overgang mellom vegg og terrasse

Beslag er en del av regnskjermen på fasader. Beslagene skal beskytte konstruksjonen mot regn samtidig som de skal sørge for at det vannet som kommer inn bak fasadekledningen, dreneres effektivt bort.

Beslag i overgang mellom flate tak og høyere vegger

Beslag i overgang mellom flate tak og høyere vegger

I overgangen mellom flate tak og oppstikkende vegger er det nødvendig med beslag. Beslaget skal gi mekanisk beskyttelse av takbelegget der det er synlig og utsatt for skader i overgangen mot veggen.

Beslag i fasader

Beslag i fasader

Beslag er en del av regnskjermen på alle fasader. Beslagene skal beskytte konstruksjonen mot regn samtidig som de skal sørge for at vann som kommer inn bak fasadekledningen dreneres effektivt bort.

Unngå byggskader

Unngå byggskader

Antallet byggskader i Norge er fremdeles for høyt. Hverken stor oppmerksomhet eller endringer i regelverket har løst problemet.

Klimatilpasning med regntett fasadekledning

Klimatilpasning med regntett fasadekledning

Klimatilpasning av bygninger blir stadig viktigere i årene framover. Med riktige og regntette løsninger er det fullt mulig å unngå skader på bygninger på grunn av vær og vind.

Unngå byggskader med riktig utvendig fuktsikring

Unngå byggskader med riktig utvendig fuktsikring

De fleste grunnmurer er ikke bygget for å tåle den mengden nedbør som vi har hatt de senere årene. For å unngå skader på bygget er det viktig å vite hva man skal gjøre dersom uhellet er ute.

Unngå skadedyr i bygninger

Unngå skadedyr i bygninger

Skjeggkreet (Ctenolepisma longicaudata) har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, men hvor skadelig er det egentlig for bygningen?

Unngå brannspredning i trehus

Unngå brannspredning i trehus

I Norge har vi lang tradisjon for bruk av tre som byggemateriale. Tre er brukt både i konstruksjoner og som utvendig og innvendig kledning. De siste årene har byggeri av tre blitt stadig mer populært. Da er det viktig å tenke på brannsikkerheten.