Til hovedinnhold
Norsk English

Mønebeslag

Mønebeslag. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Mønebeslag er ofte enkle beslag, men de har en viktig funksjon, nemlig å binde sammen taktekningen der to tilstøtende skrå takflater møtes i takets høyeste punkt, i mønet.

I tillegg til å binde sammen takflatene og ha et estetisk akseptabelt utseende, skal beslagløsningen, avhengig av takets konstruksjon og oppbygging, sikre mot inndrev av nedbør, samtidig som det skal gi mulighet for eventuell ventilering av taket. Riktig utforming er derfor avgjørende.

Tak over ventilerte kalde loft

Her forutsettes det at taket er sikret lufting via ventilering av loftsrommet. Det er ingen behov for utlufting opp gjennom mønet. Løsningen fungerer godt på frittliggende bygninger med gode muligheter for gjennomlufting av loftet.

Mønebeslagets primære funksjon er da å binde sammen tekningen, som regel en eller annen form for tekning lagt på lekter og sløyfer (opplektet taktekning).

Aktuelle taktekninger det er naturlig å bruke mønebeslag til er flat takstein, skifer og profilerte metallplater. På tak med båndtekning føyes tekningen fra de tilstøtende takflatene sammen uten bruk av egne mønebeslag, se eksemplene vist i figurene under.

Figur 1: Møneløsning på tak med båndtekning av tynnplater i stål. Her er det ikke eget mønebeslag, men en sammenføyning av tekningen på de to stilstøtende takflatene. Løsningen må ha forhøyet dobbel stangfals, minimumshøyden fra mønespiss til topp fals er 50 mm. Kilde: Beslag - figursamling for byggeplass

Figur 2: Møneløsning på tak med båndtekning av sink. Her er det ikke eget mønebeslag, men en sammenføyning av tekningen på de to stilstøtende takflatene med et "hatteprofil". Minimumshøyde er også her 50 mm. Sinktekningen forutsettes lagt på et underlag som raskt transporterer bort kondensvann fra platens bakside, såkalt "kondensmatte". Kilde: Beslag - figursamling for byggeplass

Figur 3: Møneløsning og mønebeslag på tak tekket med profilerte metallplater. Med ventilerte kalde loft kan man for eksempel bruke tette, profilerte mønebeslag som er tilpasset profilformen til takplatene. Ev. vann som lekker inn mellom mønebeslag og takplate fanges opp av undertaket og ledes trygt bort. Kilde: Beslag - figursamling for byggeplass

Skrå, isolerte og ventilerte tak

På skrå tak uten kaldt loft, må takflatene luftes i takplanet (langs skråtaket). I praksis betyr det som regel at luftinntaket skjer ved raft og luftuttaket skjer i mønet.

Det betyr at man må ha en møneløsning som er utformet for både å sikre mot inndrev men samtidig sikre utlufting. Det kan være komplisert å få til.


Figur 4: For å sikre tilstrekkelig utlufting i møne, bør det bygges opp sammenhengende luftelyre i mønet. Løsningen er aktuell for tak med båndtekning, asfalt takbelegg/shingel/folier lagt direkte på bærende taktro og torvtak. Løsningen forutsetter korrekt utforming, se neste figur. Kilde: Byggforskserien


Figur 5: Detalj som sikrer mot at nedbør drives med vinden inn i takets luftesjikt, samtidig som muligheten for utlufting i møne er beholdt. På værharde steder (mye vind og nedbør/snø) må det foretas spesiell vurdering. På slike steder er det ofte behov for enda bedre sikring mot inndrev. Kilde: Byggforskserien

 

Figur 6: Eksempel på utforming av mønebeslag på skrå tretak uten kaldt luft, her vist med skifertekning (eller flat takstein). Luftingen skjer i skråtaket, men er her basert på "tverrlufting" av taket, det vil si at vindkrefter presser luften på tvers av bygget. Løsningen er egnet for hus som ligger åpent med gode muligheter for hjelp av vindkrefter til å ventilere taket. Figuren viser løsning med kombinert undertak og vindsperre. Det krever god beskyttelse mot inndrev av nedbør i mønet. 

Kjøp Beslag - figursamling for byggeplass

Les mer om Byggforskserien

Kontaktperson