Til hovedinnhold
Norsk English

Beslag i fasader

Eksempel på beslag for horisontal oppdeling av luftet tømmermannskledning.
Eksempel på beslag for horisontal oppdeling av luftet tømmermannskledning. Illustrasjon: SINTEF
Beslag er en del av regnskjermen på alle fasader. Beslagene skal beskytte konstruksjonen mot regn samtidig som de skal sørge for at det vannet som kommer inn bak fasadekledningen, dreneres effektivt bort.

Alle fasader har overganger, tilslutninger og avslutninger hvor det er både naturlig og nødvendig med beslag for å opprettholde fasadeoverflatens funksjon som regnskjerm og avrenningssjikt. Beslagene skal gi fasaden et akseptabelt utseende, i tillegg til at utformingen skal sikre at vannet ledes ut og bort fra fasaden, slik at vi unngår skjemmende tilsmussing, misfarging og unødvendige fuktskader.

Kilde: Beslag – figursamling for byggeplass

Yttervegger med utlektet kledning

Med luftet og drenert kledning, har ytterveggen to-trinns tetning mot regn og vind. Det er en byggeteknisk solid løsning som gir god sikkerhet mot fuktskader. På fasader med luftet og drenert kledning, skal beslagene fungere som en regnskjerm. Det vil si at beslaget skal, på samme måte som fasadekledningen, ta unna for det meste av slagregnet som fasaden utsettes for, slik at regnvann ikke når inn til den bakenforliggende vindsperren. Samtidig skal det vannet som eventuelt måtte komme bak beslag og fasadekledning, dreneres effektivt bort. Beslagene må altså ikke stenge for drenering eller lufting av fasaden.

Yttervegger uten utlektet kledning

Kompakt yttervegg som ikke har luftet kledning, har bare én-trinns tetning mot regn og vind. Det betyr at all sikkerhet mot inntrengning av regnvann og luft utenfra ligger i det ytre sjiktet. Det er en mer sårbar løsning som setter strenge krav til regn- og lufttetthet i veggens ytre sjikt. Slike løsninger bør man unngå i de mest værutsatte delene av landet (med tanke på slagregn).
Også på "kompakte" yttervegger med én-trinns tetning (ikke luftet og drenert kledning), skal beslagene fungere som regnskjerm. Forskjellen er at i slike fasader må det legges betydelig mer vekt på å få til tette beslag som ikke slipper vann inn på baksiden. I tilfeller der det er vanskelig å få til, og hvor inntrengt vann kan skade veggen på baksiden, må man montere et vanntett membransjikt på under- eller baksiden av beslaget.

Se flere detaljer

Kjøp Beslag – figursamling for byggeplass

Kontaktperson