Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Konferanse: Hvordan gå fra GPS-pilot til daglig drift?

Konferansen ble arrangert i Oslo 21. mars 2017 og handlet om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi som en del av tjenesten. Erfaringer, utfordringer og suksessfaktorer.

Seminaret belyste hvordan norske kommuner kan ta i bruk lokaliseringsteknologi som en del av den ordinære tjenesten. Seminaret var praksisnært og bygget på erfaringer fra en rekke kommuner, leverandører, pårørende, brukere og forskningsinstitusjoner. Prosjektet "Samspill - Samhandling og tjenesteutforming ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen" har bidratt med kunnskap og finansiering fra Regionale Forskningsfond. Deltakerne fikk kunnskap om hva som må til for å ta i bruk lokaliseringsteknologi, viktige suksesskriterier og utfordringer som må løses.

Publisert 23. mars 2017
Seniorforsker