Til hovedinnhold

λRoad

λRoad

Sikre fremtidens digitale kommunikasjon for vegtransport

Utvikling av modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Prosjekteier: Statens vegvesen

Publisert 26. august 2019
Forsker

Prosjektvarighet

2019 - 2021