Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

PlastiCircle – Plastemballasje som råstoff, sirkulær økonomi

PlastiCircle – Plastemballasje som råstoff, sirkulær økonomi

Publisert 7. juli 2017

PlastiCircle tar sikte på å utvikle og gjennomføre en helhetlig prosess for å øke resirkuleringsgraden av emballasjeavfall i Europa. Dette vil gjøre det mulig å gjenvinne plastavfall i samme verdikjede og skape sirkulær økonomi. Denne prosessen er basert på innsamling, transport, sortering og økt verdiskaping ved bruk i nye produkter.

Plasticircle EU
PlastiCircle EU-prosjekt, gjenvinning av plastavfall

Det europeiske plastmarkedet er for øyeblikket ikke i samsvar med EUs ønske om en sirkulære økonomi. Mer enn 25,8 millioner tonn plastavfall produseres per år i EU, og bare 29,7% blir resirkulert. Dette representerer en brist i plastmarkedets verdikjede. I tillegg går dette mot EUs lovgivning om avfall med tanke på høy miljøpåvirkning. Lav resirkuleringsgrad av plast skyldes hovedsakelig emballasjeavfall fra husholdningsrester. Kvaliteten på materialet som samles opp, er avhengig av kildesorteringssystemet og miljøbevisstheten til den enkelte forbruker.

Målet er å øke oppsamlingen av plastemballasje med 10 %. PlastiCircle-prosjektet har derfor potensial til å øke oppsamlet plast til 860 000 t i Europa. Det gjenvunnede materialet representerer en markedsverdi i tillegg til en miljøgevinst fra redusert CO2-avtrykk. Dette kan innebære dannelse av 500-1400 nye selskaper og 12000-33000 nye arbeidsplasser med tanke på dagens tall for plastsektoren. Tallene er forutsatt at PlastiCircles tilnærming utvides på EU-nivå.

SINTEFs hovedbidrag i prosjektet vil være integrering og validering av resultatene innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning. SINTEF bidrear også konkret til transportoptimalisering, gjenvinning og livssykelanalyse.

Koordinator for prosjektet:
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA (ITENE), Spain

Partnere:

 • STIFTELSEN SINTEF, Norway
 • RTT SYSTEMTECHNIK GMBH, Germany
 • AXION RECYCLING LTD, United Kingdom
 • CENTRO RICERCHE FIAT SCPA, Italy
 • GEMEENTE UTRECHT, Netherlands
 • FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA PROMOCION ESTRATEGICA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION URBANA, Spain
 • MUNICIPALITY OF ALBA IULIA, Romania
 • MESTNA OBCINA VELENJE, Slovenia
 • SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LAVEGA DE VALENCIA, Spain
 • POLARIS M HOLDING SRL, Romania
 • INDUSTRIAS TERMOPLASTICAS VALENCIANAS, S.A., Spain
 • Armacell Benelux S.A., Belgium
 • Imperbel N.V., Belgium
 • CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PLASTICA PROPLAST, Italy
 • HAHN PLASTICS LTD, United Kingdom
 • ECOEMBALAJES ESPANA, S.A., Spain
 • Fundacio Knowledge Innovation Market Barcelona, Spain
 • PLASTICSEUROPE, Belgium
 • ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)*, Germany

Prosjekttype: H2020-CIRC-2016TwoStage


Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 730292

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.06.2017 - 31.05.2021