Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Helseeffekten av ulike skiftarbeidsordninger i petroleum- og helsesektoren

Helseeffekten av ulike skiftarbeidsordninger i petroleum- og helsesektoren

Det er i dag et økende antall mennesker som jobber utenfor den normale arbeidstiden, og det er behov for bedre forståelse av effekten slike arbeidstidsordninger kan ha på helse og sikkerhet. Det er på generell basis en økende etterspørsel etter fleksibel arbeidstid. Forskjellige arbeidstidsordninger og økt etterspørsel etter fleksibel arbeidstid er spesielt viktig i yrker preget av tradisjonelle turnusordninger, som i helsevesenet og petroleumssektoren.

Foto: Colourbox

I dette prosjektet vil en tverrfaglig forskningsgruppe etablere ny kunnskap om samspillet mellom skiftarbeid, arbeidsmiljø og helse i petroleum- og helsesektoren, samt hvordan overføre denne kunnskapen mellom disse sektorene. Sammen med prosjektpartnerne vil vi komme opp med tiltak som kan fremme helse og sikkerhet blant skiftarbeidere på tvers av sektorer. Den eksperimentelle tilnærmingen er å implementere skiftarbeidsrutiner fra petroleumsindustrien for en gruppe med helsepersonell, og evaluere denne ordningen. En tverrfaglig tilnærming som kombinerer kvantitative og kvalitative metoder og analyser vil bli brukt til å evaluere effekten mellom både sektorer og grupper av arbeidstakere.

Prosjektet skal undersøke interaksjonen mellom skiftarbeid og langsiktige helseeffekter ved å utnytte informasjon fra tilgjengelige offentlige dataregistre. Kombinert med nye data fra spørreundersøkelser i prosjektet vil dette kunne identifisere likheter og ulikheter mellom skiftarbeidere i petroleum- og helsesektoren, og dermed gi ny kunnskap om hvordan skiftarbeid kan påvirke helse og sykefravær. Videre vil prosjektet undersøke de underliggende mekanismene som fører til muskel- og skjelettlidelser, redusert kognitiv ytelse og utmattelse og hvordan dette relaterer seg til skiftarbeid og arbeidsmiljø. Både den enkelte arbeider, samt organisatoriske og situasjonsbetingete forskjeller mellom helse- og petroleumssektoren vil bli analysert. Resultatene vil bli brukt i et forebyggende perspektiv for å gi innspill til framtidige intervensjoner, og hvordan den nye kunnskapen kan overføres mellom de to sektorene. Resultatene fra dette prosjektet er ventet å skape ny kunnskap om hvordan samspillet mellom sosiale, arbeidsplass relaterte og individuelle faktorer er knyttet til både ønsket og uønsket helseutfall som følge av skiftarbeid. Noen helseutfall kan være mer betydningsfulle og derfor mulig å overføre mellom sektorer, mens andre kan være mer sektor spesifikke.

Prosjektet vil på bringe ny kunnskap om samspillet mellom skiftarbeid, arbeidsmiljø og helse, som videre vil kunne føre til økt effektivitet, sikkerhet og produktivitet i begge sektorer. Dette prosjektet representerer en helt ny tilnærming som vil være av stor betydning, spesielt for helsesektoren.

Publisert 15. august 2014
Seniorforsker

Prosjektvarighet

15.08.2014 - 31.12.2017