Til hovedinnhold
Norsk English

Zero-Log -Veien mot bærekraftig nullutslipp offshorelogistikk

Operatører på norsk sokkel har et behov for en felles forståelse av, og veien videre mot, fremtidig bærekraftig offshorelogistikk. Offshoreflåten er stor, høyst spesialisert, men ung, noe som vil kreve langsom, men jevn overgang mot nullutslipp.

Kontaktperson

Oljeplattform og to skip i nærheten

Målet med prosjektet er å gi beslutningstakere et helhetlig rammeverk for vurdering av skipsteknologier for flåtefornyelse og planlegging av energieffektive flåteoperasjoner for å realisere bærekraftig offshorelogistikk.

Resultater og effekter:

  • Veikart mot utslippsmål for 2030 og 2050
  • Modeller og analyser på fartøy- og flåtenivåer
  • Industripartnernes samarbeid og felles innsats mot nye utslippsmål

Partnere:

SINTEF Ocean prosjektleder, Equinor, Repsol, AkerBP, ConocoPhillips, Vår Energi, Sval Energi, DNO, OMV, Wintershall, Simon Møkster Shipping, Corvus Energy, Sirius Design & Integration, EndVision, NTNU, SNF

Type: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet
Offentlig finansiering: 9,6 mill. kroner

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027