Til hovedinnhold
Norsk English

TRANSITION

Fremtidige hydrogenassisterte gasskraftturbiner for effektiv integrasjon av karbonfangst

Kontaktperson

Målet med TRANSITION er å legge grunnlaget for karbonnøytral energiproduksjon fra naturgasskraftverk (NGCC) ved bruk av gasskraftturbiner (GT), ved å muliggjøre en svært effektiv CO2 fangst prosess for karbonfangst og -lagring (CCS).

Dette skal oppnås gjennom utviklingen av avanserte hydrogenassisterte forbrenningsteknologier som vil tillate stabil gassturbin operasjon med høy resirkulering av eksosgasser (EGR), noe som fører til høyt CO2-innhold i avgassene som sendes til CO2 fangst-enheten.

SINTEF deltar i disse delene av prosjektet:

  • Etablere den termodynamiske og teknoøkonomiske analysen til energisystemet som består av en naturgass kombinert syklus (NGCC) integrert med EGR og CO2-fangst, og vurdere de beste post-forbrenningsfangstteknologiene for den teknologien som øker CO2-innholdet i røykgassen å bli behandlet.
  • Mål de globale bærekraftseffektene fra denne tekniske løsningen.

Konsept

For å oppnå EU-målene som er fastsatt for 2030 for en mer bærekraftig, kostnadseffektiv og miljønøytral energiproduksjon, vil det ikke bare kreve økt bruk av fornybare energikilder (RES) i den nåværende energimiksen, men også å redusere karbonavtrykket til konvensjonelle teknologier basert på bruk av naturgass, som kreves for å komplettere og kompensere for ustadig tilgjengelighet av RES.

To forskjellige scenarier vil bli vurdert ved å:

  • validere opp til TRL 4 hydrogenpiloterte ettermonterte brennere som sikter mot 50% -sats
  • bevise opp til TRL 3 mer utfordrende teknologier som bruker hydrogen/oxygen-flamme piloting for å nå 60% EGR.

Eksperimentelle tester (fra atmosfærisk trykk opptil fullt gassturbintrykk) vil støtte teknologivurderingen og valideringen av numeriske CFD-modeller. Samlet systemintegrering for CCS-GT vil også bli gjennomført med teknisk og økonomisk analyse. Den globale bærekraften til de foreslåtte teknologiene vil også bli undersøkt for å vurdere miljø-/sosiale-/økonomiske påvirkninger.

Resultatene fra TRANSITION vil gjøre avkarbonisering av GT-baserte kraftverk mulig, som er blant de mest effektive termiske energisystemer som brukes i flere energikrevende applikasjoner. Mulighetene for multi-fuel og ettermontering for de utviklede systemene kan gi målrettet innsats for sektorer som er vanskelige å avkarbonisere, og gjøre en effektiv overgang til en netto drivhusgass-nøytral økonomi i EU mulig.

Prosjektpartnere:

Les mer på prosjektets nettside.


TRANSITION er en RIA-handling finansiert av Cluster 5 i Horizon Europe-rammeverket. Grant: 101069665


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Utforsk fagområdene