Til hovedinnhold
Norsk English

SmartKjemi

Smartere kjemikalieforbruk på rullebaner

Kontaktperson

Foto: Avinor

Vinterdrift med kjemikalier er essensielt for å kunne operere norske lufthavner på en trygg og effektiv måte. Samtidig medfører dette betydelige kostnader for lufthavnoperatører, og kjemikalieforbruk har miljøkonsekvenser i form av direkte utslipp og klimagassutslipp.

Prosjektet SmartKjemi skal utvikle og pilotere en ny beslutningsstøttemodul for bærekraftig bruk av kjemikalier på rullebaner. Modulen består av prediksjonsmodeller for hvor lenge utlagte kjemikalier blir liggende på rullebanen og hvordan rullebanetemperaturen utvikler seg.

Modulen skal integreres i et helhetlig beslutningsstøttesystem for vinterdrift som skal piloteres på to utvalgte flyplasser. Målet med beslutningsstøttemodul er å gjøre det lettere for bakkepersonell å legge ut kjemikalier til riktig tidspunkt og med rett mengde.

Avinor AS er prosjekteier og prosjektansvarlig.
SINTEF er FoU-leverandør sammen med NTNU og Meteorologisk institutt.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025