Til hovedinnhold
Norsk English

Kai Rune Lysbakken

Seniorrådgiver

Lang erfaring fra oppgaver innen drift og vedlikehold av veger. Dette inkluderer blant annet forskning og utvikling, opplæring, rådgiving og utvikling av retningslinjer. Har spisskompetanse innen vinterdrift og salting av veger. Har også arbeidet med krav til vegbygging og vegbyggingsmaterialer.

Utdanning

Sivilingeniør, NTNU (2002)
Bygg og miljøteknikkk
Hovedoppgave ved Institutt for veg- og jernbanebygging.

PhD, NTNU (2013)
Bygge- og anleggsteknologi
PhD-avhandling: Salting of Winter Roads – The Quantity of Salt on Road Surfaces after Application.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim