Til hovedinnhold
Norsk English

Remsjø – Resirkulerbar fiskesekk for sjømatnæringen

I Remsjø-prosjektet arbeider vi med å teste, dokumentere og videreutvikle en gjenvinnbar sekk for pakking av fisk og reke. I samarbeid med våre partnere ser vi på kvaliteten på sjømaten, HMS om bord i båt og landanlegg, gjenvinnbarhet og klimapåvirkning.

Kontaktperson

Hva prosjektet går ut på

Havfiskeflåten har behov for ny emballasje for fisk frosset om bord i båt. I dag pakker de fiskeblokker som veier 25, 50 eller 50 kilo i en sekk av papirfiber med plast på innsiden.

Denne sekken kan vi ikke gjenvinne materialer fra. Emballasjeprodusenten BEWI Foods har over flere år jobbet med en ny sekk for pakking av ombordfryst fisk kalt Nordic ECO bag.

I løpet av prosjektets første år har vi vurdert Nordic ECO bag, og mulighetene for å materialgjenvinne den.

Men tilfredsstiller den krav til matkvalitet og fungerer den om bord i høy sjø, og er gjenvinning mulig i praksis?

Nye krav til materialgjenvinning

I EU og Norge skjerpes kravene om at brukt emballasje skal materialgjenvinnes. Da må mer av emballasjen samles inn, og mer av det som samles inn skal gjenvinnes på en slik måte at materialet faktisk kan brukes på ny.

I dag må sjømatbedriftene betale for å kvitte seg med brukte fiskesekker. Men markedet for resirkulerte råvarer er under utvikling, og EU’s taksonomi innfører insentiver for bruk av resirkulerte materialer.

Mål om å utvikle resiruklerbare emballasjeløsninger 

Målet med prosjektet er å bidra til emballasjeløsninger som er bra for industrien og har minst mulig negativ effekt på miljøet.

I løpet av prosjektets første år har vi sett nærmere på Nordic ECO bag. Den er teknisk mulig å materialgjenvinne. Men tilfredsstiller den krav til matkvalitet? Fungerer den om bord i høy sjø? Er materialgjenvinning mulig i praksis?

Det er avdekt flere muligheter for videreutvikling av emballasjeløsninger for ombordfryst fisk og av gjenvinningssystemet. BEWI har kommet langt i utviklingen av Nordic ECO Bag.

Det er behov for vurdering av friksjon og tiltak for å øke stabiliteten til sekker på pall.

Videre arbeid i prosjektet vil også se nærmere på emballasjematerialene, emballasjesystemet med strekkfilm, og systemer for gjenvinning.

Remsjø
Oversikt over prosjektet

Prosjektet ser på tre emballasjeløsninger

Vi arbeider med tre alternative emballasjeløsninger. Kan dagens såkalte "supersekk" som består av papirfiber armert med plast bli lettere å gjenvinne?

Gjennom livsløpsanalyser, materialkunnskap og praktiske tester vurderer vi:

 1. Nordic ECO bag (med vevd PP)
 2. "Supersekken" (av papirfiber armert med plast)
 3. Nye, alternative materialer (eksempelvis resirkulert polypropylen eller biobaserte materialer)

Det er flere faktorer som avgjør hvor godt sekkene lar seg materialgjenvinnes:

 • hvordan sekkene samles inn,
 • hvor mye sjømat og vann er igjen i materialet,
 • hvor stort svinn det er,
 • hvor lenge det brukte materialet lagres, samt
 • hvorvidt materialene kan separeres og sorteres.

Alle ledd kan påvirke kvaliteten til det nye materialet; ikke minst om kvaliteten på det gjenvunne materiale er god nok til at noen vil betale for det. 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med industripartnerne er avgjørende i dette prosjektet. Både for å gjøre realistiske analyser, og for å utvikle løsninger som faktisk fungerer. Om et materiale kan gjenvinnes kjemisk og teknisk kan analysers i laboratorium.

Partnerne i prosjektet er BEWI Foods, Giske Havfiske, Brødrene Sperre, Bingsa Gjenvinning, NOPREC (Norwegian Plastic Recycling) .

Bilde fra Remsjø-workshop
Bilde fra Remsjø-workshop

SINTEF sin rolle i prosjektet

SINTEF stiller med eksperter innen:

 • Materialer og resirkulering av materialer
 • Emballasjedesign og sirkulære forretningsmodeller
 • Produksjonsteknologi
 • Matkvalitet
 • HMS

Våre eksperter kommer fra følgende insitutter: SINTEF Manufacturing, SINTEF Ålesund, SINTEF Ocean og SINTEF Industri.

Finansiering av FHF

Forskningsprosjektet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. 

Les mer om prosjektet på FHF sin prosjektside.

Rapporter fra prosjektet

Rapprt - Vurdering av alternative emballasjeløsninger

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023