Til hovedinnhold
Norsk English

Remsjø – Resirkulerbar fiskesekk for sjømatnæringen

I Remsjø-prosjektet skal vi teste, dokumentere og videreutvikle en gjenvinnbar sekk for pakking av fisk og reke. Sekken skal vurderes med hensyn til kvaliteten på sjømaten, HMS om bord i båt og landanlegg, resirkulerbarhet og klimapåvirkning.

Kontaktperson

Nye krav til materialgjenvinning

I EU og Norge skjerpes kravene om at brukt emballasje skal materialgjenvinnes. Da må mer av emballasjen samles inn, og mer av det som samles inn skal gjenvinnes på en slik måte at materialet faktisk kan brukes på ny.

I dag må sjømatbedriftene betale for å kvitte seg med brukte fiskesekker. Men markedet for resirkulerte råvarer er under utvikling, og EU’s taksonomi innfører insentiver for bruk av resirkulerte materialer. Målet med prosjektet er å bidra til emballasjeløsninger som er bra for industrien og har minst mulig negativ effekt på miljøet.

Mål om å utvikle resiruklerbare emballasjeløsninger 

Prosjektet skal arbeide med tre alternative emballasjeløsninger. Kan dagens såkalte "supersekk" som består av papirfiber armert med plast bli lettere å gjenvinne?

En av prosjektpartnerne, BEWI utvikler en ny sekk av vevd polypropylen. Den er kjent som Nordic ECO Bag, og den kan i utgangspunktet materialgjenvinnes. Men tilfredsstiller den krav til matkvalitet og fungerer den om bord i høy sjø?

Vi skal vurdere alternative materialer som resirkulert polypropylen eller biobaserte materialer.

I tillegg skal prosjektet gjennomføre Livløpsanalyser - LCA - for å sammenligne dagens løsning og den nye ecobagen med tanke på bl.a. klimagassutslipp.

Det er flere faktorer som avgjør hvor godt sekkene lar seg materialgjenvinnes:

  • hvordan sekkene samles inn,
  • hvor mye sjømat og vann er igjen i materialet,
  • hvor stort svinn det er,
  • hvor lenge det brukte materialet lagres, samt
  • hvorvidt materialene kan separeres og sorteres.

Alle ledd kan påvirke kvaliteten til det nye materialet; ikke minst om kvaliteten på det gjenvunne materiale er god nok til at noen vil betale for det. 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med industripartnerne er avgjørende i dette prosjektet. Både for å gjøre realistiske analyser, og for å utvikle løsninger som faktisk fungerer. Om et materiale kan gjenvinnes kjemisk og teknisk kan analysers i laboratorium.

Partnerne i prosjektet er BEWI Foods, Giske Havfiske, Brødrene Sperre, Bingsa Gjenvinning, NOPREC (Norwegian Plastic Recycling) .

SINTEF sin rolle i prosjektet

SINTEF stiller med eksperter innen:

  • Materialer og resirkulering av materialer
  • Emballasjedesign og sirkulære forretningsmodeller
  • Produksjonsteknologi
  • Matkvalitet
  • HMS

Våre eksperter kommer fra følgende insitutter: SINTEF Manufacturing, SINTEF Ålesund, SINTEF Ocean og SINTEF Industri.

Finansiering av FHF

Forskningsprosjektet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. 

Les mer om prosjektet på FHF sin prosjektside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023