Til hovedinnhold
Norsk English

MESLA

Forvaltning og forlengelse av levetiden til betonginfrastruktur påvirket av alkalireaksjoner

Kontaktperson

Alkalireaksjoner (ASR) er en nedbrytningsmekanisme i betongkonstruksjoner. 

MESLA (Management and extension of service of life of infrastructure affected by Alkali-silica reaction) har som mål å fremskaffe ny kunnskap om hvordan man best mulig forvalter og vedlikeholder konstruksjoner som er utsatt for alkalireaksjoner.

Partnere:

  • NTNU (prosjekteier)
  • SINTEF
  • Statens vegvesen
  • BaneNor
  • Trøndelag fylkeskommune
  • Norconsult
  • Université Laval
  • University of Ottawa
  • Université Gustave Eiffel

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025