Til hovedinnhold
Norsk English

HOBS

I prosjektet skal vi utvikle sensorsystemer og algoritmer for autonom navigering av en undervannsrobot som rengjør skipsskrog.

Kontaktperson

Ill.: Kongsberg.com

Rengjøring av skipsskrog

Jevnlig rengjøring hindrer begroing og gir stor forbedring av transporteffektivitet og dermed redusert utslipp av CO2. Autonom navigering er nødvendig for at prosessen skal være lønnsom.

Kravet til svært robust drift og hindringsdeteksjon med den enorme forskjellen i vannturbiditet gjør det til en utfordring som vanskelig kan løses, verken med kommersielt tilgjengelige løsninger eller forskningsbaserte undervannsfarkoster.

FoU-metodene som gjelder for dette feltet vil inneholde både

  1. Teoretiske utledninger for å komme frem til ytelsesgrenser for en gitt detektor og miljø
  2. Implementering av kombinasjoner av deteksjonsprinsipper og analyse av deres interaksjon
  3. Karakterisering av det komplette systemet for unngåelse av hindringer ved hjelp av målinger og tilpasning til teori.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Kongsberg Maritime (nå Kongsberg Discovery), SINTEF Digital, Jotun, diverse redere

Prosjekttype

IPN