Til hovedinnhold
Norsk English

BlueGreenFeed

Synergi mellom blå-grønn sektor for resilient biomasseproduksjon og -prosessering til bærekraftige fôringredienser for europeisk akvakultur.

Kontaktperson

Akvakultur har den hurtigst voksende produksjonen av animalsk protein i verden. Få andre metoder kan fremstille animalsk protein mer effektivt. Produksjonen krever mindre fôr, vann og landområder og har et lavere karbonfotavtrykk enn landbasert husdyrproduksjon. Akvakultur har også et stort potensial for videre vekst – og kan dermed bidra til økt matproduksjon for en voksende befolkning, og nye arbeidsplasser. En stor utfordring for videre vekst er imidlertid tilgang på næringsrike og bærekraftige fôringredienser. Hovedmålet i BlueGreenFeed er å produsere nye og bærekraftige fôringredienser, som delvis kan erstatte soyaprotein. Prosjektet vil øke og optimalisere ressursbruk i biobaserte industrier og sikre bærekraftig vekst i den blå økonomien.

BlueGreenFeed vil undersøke metoder for å forbehandle og prosesser fjær og gressfraksjoner for å øke fordøybarheten og biotilgjengeligheten i fôr til lavtrofiske insekter (sirisser) og marine invertebrater (Gammaride-krepsdyr og børstemark). Evnen disse organismene har til å vokse og konvertere næringsfattige råstoff til næringsrik biomasse vil bli undersøkt. Økonomisk gjennomførbarhet og miljømessig bærekraft ved slik bio-kovertering av lavverdi sidestrømmer til høyverdi protein og marine lipider til fôrindustrien vil bli evaluert.

bluegreenfeed-2.png

Det internasjonale og interdisiplinere konsortiet i BlueGreenFeed består av forskere fra SINTEF (Norge), Taltech (Estland), Aarhus Universitet (Danmark), Islands Universitet og Matis (Island) og aktive industripartnere fra hver sektor i verdikjeden fra prosessering av gress (Vestjyllands Andel, Danmark), fjærgenererende industri (Norsk kylling, Norge), til insektsprodusent (Bugimine, Estland og Montasjen, Norge) og et fiskefôrselskap (Laxa, Island).

bgf-industry.png

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Finansiering

Prosjektet er finansiert av ERA-Net Cofund BlueBio programme