Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

Trondheim kommune og SINTEF utvikler grønt veikart for kommunesektoren.

Kontaktperson

Norske kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører i det grønne skiftet. Regjeringen har i de siste årene lagt fram en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft og samlet veikart fra flere sektorer. Det savnes fortsatt en operasjonaliserbar plattform med gode, målbare og relevante indikatorer som styrer grønn næringsutvikling i kommunesektoren.

Prosjektet Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner bygger på  oppdraget Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen. Hovedmålet er å definere et fremtidsrettet indikatorsett som kan gi økt forståelse for sammenhengen mellom næringsutvikling og klima- og bærekraftsmål. Arbeidet innebærer følgende aktiviteter:

  1. Definere hvilke indikatorer som er relevante å bruke for norske kommuner og fylkeskommuner
  2. Teste ut operasjonell måling og validere indikatorene i prosjektets partnerkommuner og -fylkeskommuner
  3. Utvikle metodikk og modellapparat for å prognostisere utvikling av indikatorene mot 2030
  4. Estimere effekten av virkemidler på indikatorer og ringvirkninger

Prosjektets partnerskap dekker forskjellige forvaltningsnivåer, ulike kommunestørrelser og to landsdeler (Trondheim, Bergen, Stjørdal, Bjørnafjorden, Trøndelag, Vestland). Resultatene vil gi en unik mulighet for sammenligning og benchmarking. Realisering av innovasjonene vil føre til ny metodikk og nye arbeidsformer for prosjektpartnerne. Prosjektet er tenkt å være en nasjonal pilot. Kunnskap og erfaring skal aktivt formidles gjennom nasjonale og regionale nettverk både i prosjektperioden og i etterkant.

  • Prosjekteier: Trondheim kommune
  • Partnere: Stjørdal, Bjørnafjorden og Bergen kommune, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner
  • Forskningspartner: SINTEF
  • Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd. Kommuner og fylkeskommuner bidrar med egen arbeidsinnsats.
  • Arbeidet skal oppsummeres i et veikart for hvordan kommunesektoren i Norge kan bidra til grønn konkurransekraft fram mot 2030.

Les rapport:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024