Til hovedinnhold
Norsk English

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

Om INTERPORT


Bakgrunn

Skipsfart regnes som en av de mest miljøeffektive måtene å transportere store mengder varer og passasjerer på. Imidlertid ble det estimert at innenlands skipsfart produserte 4,3 millioner tonn CO2 i 2018, noe som utgjorde omtrent 10% av Norges totale klimagassutslipp for året. Av dette var havnene ansvarlige for omtrent 1,2 millioner tonn. Hvis Norge skal oppfylle målet om å halvere sine totale klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2005, må den maritime transportsektoren bidra.

For å lette den maritime sektorens overgang til lavutslipps- og nullutslippsbrennstoff, kreves det forskning, utvikling og innovasjon på flere områder. Spesielt er havnene avgjørende for suksess med å redusere utslippene i denne sektoren.

Norges nasjonale transportplan (NTP) for 2018-2029 ser en fremtidig rolle for havnene som nullutslippsen ergiknutepunkt. Imidlertid er denne overgangen ingen liten oppgave; hver havn har sine unike forhold, inkludert fartøytyper, eksisterende infrastruktur og institusjonelle relasjoner. Dette er utfordringer som INTERPORT vil adressere.

 

Mål og formål

INTERPORTs hovedmål er å utvikle og spre kunnskap om design av integrerte, karbonfrie og kostnadseffektive energisystemer i havner. Målet er å redusere karbonavtrykket i havneområder med minst 50% innen 2030 og 100% innen 2050, inkludert brennstoff og lading av skip.

Dette vil vi oppnå ved å:

  • Bruke en kombinasjon av teknisk-økonomiske og sosio-tekniske tilnærminger for å utvikle fremtidige scenarioer for etterspørsel for ulike energibærere i tre havnetyper som er representative for norske havner,
  • Identifisere nøkkelmuligheter for teknologisk integrasjon i fremtidige, lav- og nullutslipps energisystemer i havner som vil redusere energitap med 20%, senke topper i strømbehov med 30%, og sikre høy fleksibilitet og pålitelig forsyning,
  • Utforske nye forretningsmodeller for de foreslåtte integrerte energisystemkonseptene som vil skape verdi for havner og energitilbydere uten å øke kostnadene for energibrukere,
  • Gi konkrete, strategiske anbefalinger for trinnvis, kostnadseffektiv utvikling av integrerte energisystemer i tre norske havner,
  • Fremme bruk og videreutviklingen av resultatene gjennom spin-off-prosjekter og Enova-søknader, og
  • Utdanne fremtidige eksperter, en postdoktorforsker og minimum tre mastergradskandidater.