Til hovedinnhold
Norsk English

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

Interport holdt vellykket workshop i desember for å avslutte det første operative året med prosjektet.

Onsdag 14. desember 2022 samlet medlemmene i Interport-prosjektet seg for sin andre workshop i Trondheim/online.

Norges Nasjonale Transportplan (NTP) ser for seg havner som nullutslipps energiknutepunkt, med infrastruktur for å tilby ulike energibærere (som landbasert kraft, hydrogenbaserte drivstoff og biodrivstoff) til skip og fartøy. Havner har også blitt fremhevet av Norges klimaplan som sentrale aktører i avkarboniseringen av transportsektoren, spesielt maritim transport.

INTERPORT betrakter havner, brukere (f.eks. skip, logistikk, landbasert transport) og omgivelser (f.eks. industri og bygninger) som et integrert energisystem, og vurderer synergier mellom lokal produksjon, konvertering, lagring og forsyning av lavkarbonbrensler, elektrisitet og termisk energi.

Prosjektet startet i 2021, men det første fulle operative året var 2022. Det var derfor mye vitenskapelig arbeid å presentere og diskutere. Dagen besto av presentasjoner fra forskere og industripartnere, og mange spørsmål og diskusjoner. Industripartnere Saga Fjordbase, Karmsund Havn, Nordfjord Havn, Kildn og Equinor fremhevet sine mål og ambisjoner for egne selskaper og motivasjonen for å delta i prosjektet.

Noen forskere presenterte planlagt arbeid, f.eks. hadde August Brækken kartlagt tilgjengelige modeller som kan tilpasses til havner, og Ritvana Rrukaj ga en grundig introduksjon til hennes postdoktorarbeid. Andre presenterte arbeid om energiscenarioer (Marte Gammelsæter), teknologiske samspill i fremtidens havner (Hanne Kauko, Frida Sæther) og sosial aksept (Sigrid Damman, Mari Wardeberg).

Prosjektleder Line Rydså oppsummerer: "Det er definitivt klart at prosjektet går framover i virkeligheten, og vi kunne ha snakket i timevis om interessante temaer!"