Til hovedinnhold
Norsk English

HARARE - Hydrogen-based metal recovery from waste

HARAREs overordnede målsetning er å eliminere avfall fra metallindustrien samtidig som det gjenvinnes verdifulle materialer samt å fremme bruk av hydrogen i industrien.

Kontaktperson

HARARE er et EU-prosjekt finansiert under H2020. Prosjektet består av 10 partnere fra Norge, Hellas, Tyskland og Belgia. SINTEF er koordinator.

HARARE vil demonstrere flere bærekraftige veier for å produsere ikke-jernholdige metaller ved bruk av hydrogen. Dette vil gjøre det mulig å eliminere avfall og utvinne verdifulle råstoffer i karbonfrie prosesser.

Konsortiets bekymring og drivkraften bak dette initiativet har utgangspunkt i en bransje som er en sentral bidragsyter til en bærekraftig fremtid: Den metallurgiske sektoren. Overgangen til fornybar energi krever store mengder metaller, for eksempel stål og aluminium til solcellepaneler og vindturbiner, og kobber for å styrke det elektriske nettet som er nødvendig for transport og industri. Imidlertid sto metallurgisk industri for 70 millioner tonn direkte CO2-utslipp i 2017. Videre gjør karbonbaserte prosesser den europeiske metallurgiske industrien avhengig av import. Å bruke hydrogen som reduktant for å erstatte karbon er en av få måter metallproduksjon potensielt kan bli virkelig fri for CO2-utslipp ved å bruke råvarer som kan produseres i Europa.

SINTEF er koordinator for prosjektet.

Partnere: MYTILIENOS, NTNU, AURUBIS, RWTH Aachen, AdMiRIS, NTUA, ReSiTec, KU Leuven og Linde


Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 958307.

For mere informasjon se vår hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2021 - 01.05.2025